Các công ty của Các công ty Malaysia hoạt động trong một ngành: phân phối gas

Danh sách sau có Các công ty Malaysia hoạt động trong cùng ngành, phân phối gas. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như PETRONAS GAS BHD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như GAS MALAYSIA BERHAD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PETGASPETRONAS GAS BHD
36,646 B MYR18,20 MYR−1,73%78,9 K0,2419,440,94 MYR+11,64%3,89%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
GASMSIAGAS MALAYSIA BERHAD
4,635 B MYR3,63 MYR+0,55%132,2 K0,5511,920,30 MYR−0,59%6,30%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi