Công ty dịch vụ công cộng

Các công ty Malaysia tham gia một lĩnh vực: công ty dịch vụ công cộng

Những Các công ty Malaysia sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công ty dịch vụ công cộng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như TENAGA NASIONAL BHD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như YTL POWER INTERNATIONAL BHD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
TENAGATENAGA NASIONAL BHD
81.486 B MYR14.08 MYR−0.42%9.498 M0.7232.800.43 MYR−30.63%3.27%
Mua
YTLPOWRYTL POWER INTERNATIONAL BHD
43.267 B MYR5.28 MYR+2.33%21.71 M1.4012.370.43 MYR+236.33%1.14%
Mua
YTLYTL CORPORATION BHD
40.269 B MYR3.66 MYR+1.67%26.636 M1.4019.550.19 MYR+269.96%1.09%
Theo dõi
PETGASPETRONAS GAS BHD
34.944 B MYR17.66 MYR−1.89%862 K1.3618.870.94 MYR+11.64%4.08%
Mua
GASMSIAGAS MALAYSIA BERHAD
4.687 B MYR3.65 MYR+1.39%135.6 K0.1911.990.30 MYR−0.59%6.24%
Theo dõi
MFCBMEGA FIRST CORPORATION BHD
4.462 B MYR4.71 MYR−1.87%366.7 K0.6510.870.43 MYR+6.07%1.75%
Mua
MALAKOFMALAKOFF CORPORATION BERHAD
3.787 B MYR0.775 MYR0.00%6.738 M0.78−0.15 MYR−680.99%3.87%
Mua
RRANHILLRANHILL UTILITIES BERHAD
2.055 B MYR1.59 MYR−2.45%4.698 M0.4136.050.04 MYR−43.02%2.50%
Bán Mạnh
TALIWRKTALIWORKS CORPORATION BHD
1.623 B MYR0.805 MYR+1.90%866.4 K0.6134.550.02 MYR−14.02%6.58%
Mua
CCYPARKCYPARK RESOURCES BERHAD
741.83 M MYR0.910 MYR−0.55%3.863 M0.53−0.54 MYR−308.20%0.00%
Theo dõi
PPBAPBA HOLDINGS BHD
609.035 M MYR1.84 MYR−1.60%431.2 K0.5017.040.11 MYR−25.67%1.77%
KKPSKUMPULAN PERANGSANG SELANGOR
432.595 M MYR0.805 MYR0.00%405.6 K0.337.570.11 MYR−9.83%2.48%
Bán
PPUNCAKPUNCAK NIAGA HOLDINGS BHD
158.773 M MYR0.355 MYR−1.39%618.4 K0.41186.840.00 MYR0.00%
IILBILB GROUP BERHAD
112.396 M MYR0.595 MYR−4.03%29.5 K0.27−0.02 MYR−176.21%0.00%
EEDENEDEN INC. BHD
78.33 M MYR0.155 MYR−3.13%3.067 M1.29−0.04 MYR−134.22%0.00%