Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

15
Cổ phiếu
119.409B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.165M
Khối lượng
+0.50%
Thay đổi
+3.27%
Hiệu suất Tháng
+11.87%
Hiệu suất Năm
+9.83%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
CYPARKCYPARK RESOURCES BERHAD
0.630 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
3.41M2.148M MYR499.577M MYR15.480.04 MYR
EDENEDEN INC. BHD
0.170 MYR3.03%0.005 MYR
Mua
6.45M1.096M MYR75.803M MYR1.430.12 MYR156
GASMSIAGAS MALAYSIA BERHAD
3.070 MYR0.00%0.000 MYR
Bán Mạnh
743K2.281M MYR3.942B MYR10.120.30 MYR581
ILBILB GROUP BERHAD
0.450 MYR0.00%0.000 MYR
Theo dõi
00 MYR85.005M MYR500.000.00 MYR35
KPSKUMPULAN PERANGSANG SELANGOR
0.685 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
33.9K23.222K MYR370.796M MYR4.990.14 MYR3.517K
MALAKOFMALAKOFF CORPORATION BERHAD
0.585 MYR−0.85%−0.005 MYR
Bán
428K250.38K MYR2.859B MYR10.260.06 MYR3.98K
MFCBMEGA FIRST CORPORATION BHD
3.180 MYR0.32%0.010 MYR
Bán
180.8K574.944K MYR3.013B MYR7.580.42 MYR1.108K
PBAPBA HOLDINGS BHD
0.815 MYR1.88%0.015 MYR
Mua
22.6K18.419K MYR264.798M MYR5.450.15 MYR
PETGASPETRONAS GAS BHD
16.420 MYR−0.48%−0.080 MYR
Bán
35.5K582.91K MYR32.966B MYR19.750.83 MYR1.806K
PUNCAKPUNCAK NIAGA HOLDINGS BHD
0.210 MYR0.00%0.000 MYR
Bán
11.2K2.352K MYR93.922M MYR−0.04 MYR
RANHILLRANHILL UTILITIES BERHAD
0.550 MYR1.85%0.010 MYR
Theo dõi
1.153M634.37K MYR668.248M MYR7.340.08 MYR4.018K
TALIWRKTALIWORKS CORPORATION BHD
0.825 MYR−1.79%−0.015 MYR
Bán Mạnh
100.7K83.078K MYR1.693B MYR30.110.03 MYR8.881K
TENAGATENAGA NASIONAL BHD
9.150 MYR0.33%0.030 MYR
Bán
2.321M21.241M MYR53.331B MYR15.220.60 MYR34.699K
YTLYTL CORPORATION BHD
0.910 MYR−1.09%−0.010 MYR
Mua
6.145M5.592M MYR9.868B MYR17.980.05 MYR11.985K
YTLPOWRYTL POWER INTERNATIONAL BHD
1.280 MYR−2.29%−0.030 MYR
Mua
2.622M3.356M MYR10.614B MYR6.820.19 MYR4.521K