Xây dựng nhà (Công nghiệp)

11
Cổ phiếu
2.641B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.269M
Khối lượng
−1.88%
Thay đổi
+0.53%
Hiệu suất Tháng
+30.66%
Hiệu suất Năm
+1.92%
Hiệu suất YTD
          
AME AME ELITE CONSORTIUM BERHAD
1.51-39.11%-0.97Sức bán mạnh1.093M1.059B18.750.13
FAJAR FAJARBARU BUILDER GRP BHD
0.80-5.92%-0.05Mua1.579M313.332M11.450.07314.00
GDB GDB HOLDINGS BERHAD
0.43-2.25%-0.01Sức bán mạnh2.481M417.187M12.970.03
HAILY HAILY GROUP BERHAD
0.53-1.85%-0.01Bán452.200K
INTA INTA BINA GROUP BERHAD
0.270.00%0.00Bán230.600K144.520M10.000.03
JETSON KUMPULAN JETSON BHD
0.343.08%0.01Bán6.891M75.617M-0.03
NADIBHD GAGASAN NADI CERGAS BERHAD
0.29-1.67%-0.01Bán100.000K225.900M16.670.02
NESTCON NESTCON BERHAD
0.36-2.70%-0.01Mua2.760M
PLB PLB ENGINEERING BHD
1.100.92%0.01Bán10.500K134.762M-0.01
SEAL SEAL INCORPORATED BHD
0.36-1.37%-0.01Bán806.500K94.921M9.530.04
TCS TCS GROUP HOLDINGS BERHAD
0.46-1.08%-0.01Bán504.600K175.770M11.570.04
Tải thêm