Các công ty của Các công ty Malaysia hoạt động trong một ngành: máy móc công nghiệp

Danh sách sau có Các công ty Malaysia hoạt động trong cùng ngành, máy móc công nghiệp. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như GREATECH TECHNOLOGY BERHAD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như NOTION VTEC BHD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GREATECGREATECH TECHNOLOGY BERHAD
5.732 B MYR4.530 MYR−0.88%1.503 M1.1536.920.12 MYR+16.52%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
PENTAPENTAMASTER CORPORATION BHD
2.925 B MYR4.160 MYR+0.48%2.684 M2.5132.940.13 MYR+8.79%0.48%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
MIMI TECHNOVATION BERHAD
1.64 B MYR1.870 MYR+2.19%818 K0.8630.360.06 MYR−19.58%2.19%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
GENETECGENETEC TECHNOLOGY BERHAD
1.457 B MYR1.910 MYR+1.60%6.527 M2.1118.890.10 MYR+1.30%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
HHEXINDHEXTAR INDUSTRIES BERHAD
961.57 M MYR0.355 MYR+1.43%1.925 M2.8223.200.02 MYR+61.05%5.71%Sản xuất Chế tạo
CCBIPCB INDUSTRIAL PRODUCT HOLDING
672.47 M MYR1.390 MYR0.00%3.5 K0.0410.140.14 MYR3.60%Sản xuất Chế tạo
EENGTEXENGTEX GROUP BHD
401.436 M MYR0.920 MYR0.00%7.055 M6.8140.170.02 MYR−68.63%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
HHILHIL INDUSTRIES BHD
315.344 M MYR0.950 MYR+1.06%287 K3.818.160.12 MYR+61.00%2.11%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SSLPSLP RESOURCES BHD
302.697 M MYR0.955 MYR+0.53%4 K0.1428.510.03 MYR−48.38%4.97%Sản xuất Chế tạo
Bán
NNOTIONNOTION VTEC BHD
258.047 M MYR0.535 MYR+7.00%17.767 M2.15−0.07 MYR−404.17%0.00%Sản xuất Chế tạo
UNIMECHUNIMECH GROUP BHD
245.19 M MYR1.660 MYR0.00%18.9 K0.568.440.20 MYR−5.25%3.73%Sản xuất Chế tạo
AAPBAPB RESOURCES BHD
212.178 M MYR1.880 MYR0.00%492 K1.1242.250.04 MYR−57.94%0.00%Sản xuất Chế tạo
YBSYBS INTERNATIONAL BERHAD
209.351 M MYR0.800 MYR−1.23%5.452 M0.83−0.01 MYR−123.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
PRESTARPRESTAR RESOURCES BHD
182.405 M MYR0.505 MYR0.00%515.5 K0.536.930.07 MYR+72.75%4.95%Sản xuất Chế tạo
KEINHINKEIN HING INTERNATIONAL BHD
141.57 M MYR1.300 MYR+3.17%15 K0.229.620.14 MYR−42.05%1.54%Sản xuất Chế tạo
HPMTHPMT HOLDINGS BERHAD
114.971 M MYR0.335 MYR−4.29%1.131 M2.1616.670.02 MYR−19.28%1.86%Sản xuất Chế tạo
MMSVMMS VENTURES BHD
111.128 M MYR0.560 MYR+0.90%207 K0.24−0.02 MYR−134.37%3.60%Sản xuất Chế tạo
UUNIQUEUNIQUE FIRE HOLDINGS BERHAD
106 M MYR0.270 MYR+1.89%2.159 M0.7914.520.02 MYR4.15%Sản xuất Chế tạo
CEKDCEKD BERHAD
95.341 M MYR0.485 MYR−1.02%106.2 K0.7515.650.03 MYR−0.64%4.08%Sản xuất Chế tạo
CCOSMOSCOSMOS TECHNOLOGY INTERNATIONAL BERHAD
95.226 M MYR0.495 MYR0.00%388.9 K0.1150.510.01 MYR−55.05%0.00%Sản xuất Chế tạo
DDOLPHINDOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
70.239 M MYR0.225 MYR0.00%21.9 K0.07−0.06 MYR+60.72%0.00%Sản xuất Chế tạo
FFLEXIFLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD
53.942 M MYR0.180 MYR0.00%570.4 K0.2756.250.00 MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
SSEBSEREMBAN ENGINEERING BERHAD
47.808 M MYR0.590 MYR−1.67%15 K1.0314.250.04 MYR−35.01%0.00%Sản xuất Chế tạo
CCNASIACN ASIA CORPORATION BHD
41.592 M MYR0.170 MYR0.00%13.296 M1.00−0.12 MYR−447.98%0.00%Sản xuất Chế tạo
AATAT SYSTEMATIZATION BHD
33.929 M MYR0.150 MYR0.00%1.6 M1.95−0.42 MYR+42.43%0.00%Sản xuất Chế tạo
SSANICHISANICHI TECHNOLOGY BHD
28.062 M MYR0.020 MYR0.00%401.1 K1.68−0.01 MYR+43.79%0.00%Sản xuất Chế tạo