Các công ty của Các công ty Malaysia hoạt động trong một ngành: máy móc công nghiệp

Danh sách sau có Các công ty Malaysia hoạt động trong cùng ngành, máy móc công nghiệp. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như GREATECH TECHNOLOGY BERHAD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như NOTION VTEC BHD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GREATECGREATECH TECHNOLOGY BERHAD
6.534 B MYR5.16 MYR−0.96%624 K0.4540.950.13 MYR+20.81%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
PENTAPENTAMASTER CORPORATION BHD
3.61 B MYR4.99 MYR−2.35%3.236 M2.0440.370.12 MYR+5.55%0.39%Sản xuất Chế tạo
Mua
MIMI TECHNOVATION BERHAD
2.348 B MYR2.70 MYR+3.05%3.089 M1.0231.990.08 MYR+21.44%1.53%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
GENETECGENETEC TECHNOLOGY BERHAD
1.833 B MYR2.35 MYR−0.42%4.05 M1.1123.670.10 MYR−4.79%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
HHEXINDHEXTAR INDUSTRIES BERHAD
1.017 B MYR0.355 MYR−4.05%1.472 M1.0637.370.01 MYR−28.57%5.41%Sản xuất Chế tạo
NNOTIONNOTION VTEC BHD
938.002 M MYR1.96 MYR+8.29%34.071 M1.38−0.02 MYR−364.04%0.00%Sản xuất Chế tạo
CCBIPCB INDUSTRIAL PRODUCT HOLDING
638.605 M MYR1.29 MYR−2.27%353.2 K3.6810.740.12 MYR3.79%Sản xuất Chế tạo
EENGTEXENGTEX GROUP BHD
471.251 M MYR1.09 MYR+0.93%2.255 M0.8433.130.03 MYR−18.97%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
HHILHIL INDUSTRIES BHD
388.371 M MYR1.20 MYR+2.56%104 K0.609.500.13 MYR+70.91%1.71%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SSLPSLP RESOURCES BHD
301.112 M MYR0.950 MYR−0.52%39.5 K3.3724.050.04 MYR−34.39%5.00%Sản xuất Chế tạo
Bán
UNIMECHUNIMECH GROUP BHD
237.805 M MYR1.58 MYR−1.86%160.1 K5.858.770.18 MYR−15.32%3.85%Sản xuất Chế tạo
YBSYBS INTERNATIONAL BERHAD
208.817 M MYR0.800 MYR+0.63%7.68 M1.39−0.02 MYR−256.77%0.00%Sản xuất Chế tạo
AAPBAPB RESOURCES BHD
198.634 M MYR1.73 MYR−1.70%592.8 K0.86−0.19 MYR−354.07%0.00%Sản xuất Chế tạo
PRESTARPRESTAR RESOURCES BHD
184.211 M MYR0.505 MYR−0.98%875.3 K0.706.920.07 MYR+1058.73%4.90%Sản xuất Chế tạo
KEINHINKEIN HING INTERNATIONAL BHD
158.994 M MYR1.45 MYR−0.68%10.6 K0.2210.720.14 MYR−42.05%1.37%Sản xuất Chế tạo
UUNIQUEUNIQUE FIRE HOLDINGS BERHAD
132 M MYR0.325 MYR−1.52%2.049 M0.5916.010.02 MYR+198.53%3.33%Sản xuất Chế tạo
MMSVMMS VENTURES BHD
128.148 M MYR0.650 MYR+1.56%549.8 K0.97−0.02 MYR−144.84%3.13%Sản xuất Chế tạo
HPMTHPMT HOLDINGS BERHAD
113.329 M MYR0.350 MYR+1.45%161.8 K0.5419.550.02 MYR−22.17%1.88%Sản xuất Chế tạo
CEKDCEKD BERHAD
105.069 M MYR0.545 MYR+0.93%604.7 K0.5116.980.03 MYR+20.22%3.70%Sản xuất Chế tạo
CCOSMOSCOSMOS TECHNOLOGY INTERNATIONAL BERHAD
92.341 M MYR0.475 MYR−1.04%177.9 K0.2748.470.01 MYR−55.05%0.00%Sản xuất Chế tạo
FFLEXIFLEXIDYNAMIC HOLDINGS BERHAD
68.926 M MYR0.225 MYR−2.17%1.718 M2.43281.250.00 MYR0.00%Sản xuất Chế tạo
SSEBSEREMBAN ENGINEERING BERHAD
55.777 M MYR0.700 MYR0.00%00.0019.720.04 MYR−47.72%0.00%Sản xuất Chế tạo
AATAT SYSTEMATIZATION BHD
46.369 M MYR0.190 MYR−7.32%12.482 M0.79−0.12 MYR+72.14%0.00%Sản xuất Chế tạo
CCNASIACN ASIA CORPORATION BHD
39.145 M MYR0.160 MYR0.00%14.33 M1.05−0.04 MYR+70.33%0.00%Sản xuất Chế tạo
SSANICHISANICHI TECHNOLOGY BHD
28.062 M MYR0.020 MYR0.00%153.2 K0.02−0.01 MYR+28.99%0.00%Sản xuất Chế tạo
DDOLPHINDOLPHIN INTERNATIONAL BERHAD
27.427 M MYR0.210 MYR+2.44%166.3 K0.64−0.09 MYR−7.38%0.00%Sản xuất Chế tạo