Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

34
Cổ phiếu
13.923B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.332M
Khối lượng
+0.60%
Thay đổi
−0.77%
Hiệu suất Tháng
+0.77%
Hiệu suất Năm
−0.39%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AGMOAGMO HOLDINGS BERHAD
0.535 MYR0.00%89.8K0.09173.875M MYR25.970.02 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
ARBBARB BERHAD
0.075 MYR0.00%282.6K0.0592.652M MYR−0.01 MYR−133.33%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ASBADVANCE SYNERGY BHD
0.140 MYR0.00%4.279M1.66354.087M MYR−0.01 MYR−108.06%0.71%Dịch vụ Công nghệ
CLOUDPTCLOUDPOINT TECHNOLOGY BERHAD
0.550 MYR0.00%377.2K0.14292.38M MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
DATAPRPDATAPREP HOLDINGS BHD
0.145 MYR+3.57%66.5K0.03103.316M MYR−0.03 MYR−123.13%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DFXDIVFEX BERHAD
0.115 MYR0.00%649K0.6085.759M MYR12.920.01 MYR+394.44%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DIGISTADIGISTAR CORPORATION BHD
0.060 MYR0.00%201K2.3227.584M MYR−0.01 MYR+40.21%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DNEXDAGANG NEXCHANGE BERHAD
0.400 MYR+1.27%227.4K0.011.247B MYR−0.05 MYR−149.36%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
EDARANEDARAN BHD
0.800 MYR0.00%182K0.0646.324M MYR14.180.06 MYR2.19%Dịch vụ Công nghệ
EFFICENEFFICIENT E-SOLUTIONS BHD
0.215 MYR−2.27%398.8K0.18156.009M MYR107.500.00 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
FSBMFSBM HOLDINGS BHD
0.375 MYR+2.74%1000.00174.804M MYR36.760.01 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
HTPADUHEITECH PADU BHD
0.870 MYR+1.16%71.8K0.1488.066M MYR−0.16 MYR+18.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ICTZONEICT ZONE ASIA BERHAD
0.220 MYR0.00%092.341M MYR21.360.01 MYR+71.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
INFOMINFOMINA BERHAD
1.750 MYR0.00%1.2K0.001.052B MYR24.240.07 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
INSASINSAS BHD
0.875 MYR−0.57%100.2K0.70580.143M MYR4.610.19 MYR−13.05%2.86%Dịch vụ Công nghệ
KRONOKRONOLOGI ASIA BERHAD
0.400 MYR−1.23%17K0.03359.807M MYR13.750.03 MYR+7.78%0.00%Dịch vụ Công nghệ
LGMSLGMS BERHAD
0.870 MYR0.00%2K0.00396.72M MYR35.950.02 MYR1.49%Dịch vụ Công nghệ
LYCLYC HEALTHCARE BERHAD
0.210 MYR+2.44%30.1K0.09137.221M MYR−0.03 MYR−16.13%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MMAGMMAG HOLDINGS BERHAD
0.095 MYR0.00%695.5K0.4123.013M MYR−0.24 MYR−100.66%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MPAYMANAGEPAY SYSTEMS BERHAD
0.130 MYR0.00%8.1K0.01111.978M MYR−0.02 MYR−117.14%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MSNIAGAMESINIAGA BHD
1.410 MYR0.00%00.0085.167M MYR18.340.08 MYR−31.52%3.55%Dịch vụ Công nghệ
MTRONICMETRONIC GLOBAL BHD
0.015 MYR0.00%7.9K0.0122.966M MYR−0.01 MYR+77.13%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MYEGMY E.G. SERVICES BHD
0.820 MYR+1.23%5.353M0.255.975B MYR14.880.06 MYR+4.75%1.75%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
NETXNETX HOLDINGS BHD
0.095 MYR−5.00%634.9K0.7989.105M MYR−0.02 MYR+6.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
PRIVAPRIVASIA TECHNOLOGY BERHAD
0.110 MYR0.00%150.7K0.1067.542M MYR15.710.01 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
RAMSSOLRAMSSOL GROUP BERHAD
0.385 MYR0.00%444.3K0.16118.018M MYR14.980.03 MYR+55.76%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
REXITREXIT BHD
0.910 MYR0.00%1.1K0.01158.578M MYR13.850.07 MYR+23.73%4.40%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
SANCYSANCY BERHAD
0.350 MYR0.00%0224.128M MYR159.090.00 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
SNSSNS NETWORK TECHNOLOGY BERHAD
0.225 MYR−2.17%155.5K0.14370.939M MYR7.950.03 MYR3.26%Dịch vụ Công nghệ
SSB8SOUTHERN SCORE BUILDERS BERHAD
0.210 MYR0.00%50K0.06477.244M MYR17.500.01 MYR−45.45%4.76%Dịch vụ Công nghệ
SYSTECHSYSTECH BHD
0.435 MYR0.00%389.3K0.11150.444M MYR−0.02 MYR+75.29%0.00%Dịch vụ Công nghệ
THETATHETA EDGE BERHAD
0.680 MYR0.00%5.2K0.0180.218M MYR−0.01 MYR−134.63%2.21%Dịch vụ Công nghệ
VSTECSVSTECS BERHAD
1.330 MYR+0.76%5K0.04473.221M MYR7.710.17 MYR+0.47%4.70%Dịch vụ Công nghệ
YGLYGL CONVERGENCE BHD
0.130 MYR0.00%26K0.2135.323M MYR−0.00 MYR+28.13%0.00%Dịch vụ Công nghệ