Các công ty của Các công ty Malaysia hoạt động trong một ngành: Marine Shipping

Danh sách sau có Các công ty Malaysia hoạt động trong cùng ngành, Marine Shipping. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BIPORTBINTULU PORT HOLDINGS BHD
5.650 MYR0.00%9.8K3.672.599B MYR22.710.25 MYR−70.57%2.12%Vận chuyển
Mua
FASTFAST ENERGY HOLDINGS BERHAD
0.085 MYR0.00%2.336M0.5836.598M MYR−0.04 MYR−118.34%0.00%Vận chuyển
HUBLINEHUBLINE BHD
0.040 MYR0.00%32K0.06171.573M MYR40.000.00 MYR−64.29%0.00%Vận chuyển
KGWKGW GROUP BERHAD
0.175 MYR0.00%1.718M0.5584.49M MYR0.00%Vận chuyển
MAYBULKMAYBULK BERHAD
0.315 MYR0.00%955.5K0.60315M MYR6.340.05 MYR−46.67%4.76%Vận chuyển
MISCMISC BHD
7.500 MYR−0.13%2.807M1.2233.523B MYR15.630.48 MYR+30.60%4.79%Vận chuyển
Mua
PDZPDZ HOLDINGS BHD
0.050 MYR0.00%252.6K0.0829.418M MYR−0.01 MYR−101.75%0.00%Vận chuyển
PERDANAPERDANA PETROLEUM BERHAD
0.260 MYR−1.89%15.013M0.99588.392M MYR13.130.02 MYR+288.24%0.00%Vận chuyển
PRKCORPPERAK CORPORATION BHD
0.450 MYR0.00%00.0045M MYR2.740.16 MYR0.00%Vận chuyển
SYGROUPSHIN YANG GROUP BERHAD
0.650 MYR−0.76%159.8K0.40765.419M MYR4.600.14 MYR−9.78%4.58%Vận chuyển