Vận tải biển (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
36.407B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.816M
Khối lượng
+0.41%
Thay đổi
+0.45%
Hiệu suất Tháng
+3.61%
Hiệu suất Năm
+0.16%
Hiệu suất YTD
           
BIPORT BINTULU PORT HOLDINGS BHD
5.200.00%0.00Bán2.000K10400.002.392B6.300.83
HEXTECH HEXTAR TECHNOLOGIES SOLUTIONS BERHAD
3.800.00%0.00Mua6.500K24700.00490.219M38.420.1095.00
MAYBULK MALAYSIAN BULK CARRIERS BHD
0.421.19%0.01Mua752.000K319600.00430.000M2.260.19
MISC MISC BHD
6.900.44%0.03Bán2.539M17520480.0032.228B17.250.40
PDZ PDZ HOLDINGS BHD
0.040.00%0.00Bán249.700K8739.5020.348M-0.02
PERDANA PERDANA PETROLEUM BERHAD
0.105.26%0.01Mua1.889M188880.00210.604M-0.13937.00
PRKCORP PERAK CORPORATION BHD
0.350.00%0.00Bán00.0035.000M-0.07
SEEHUP SEE HUP CONSOLIDATED BHD
1.010.00%0.00Bán00.0080.854M3.270.31601.00
SYSCORP SHIN YANG SHIPPING CORP BHD
0.430.00%0.00Mua865.500K376492.50520.017M8.010.05
Tải thêm