Các công ty của Các công ty Malaysia hoạt động trong một ngành: chuyên khoa y tế

Danh sách sau có Các công ty Malaysia hoạt động trong cùng ngành, chuyên khoa y tế. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như TOP GLOVE CORPORATION BHD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như LKL INTERNATIONAL BERHAD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TOPGLOVTOP GLOVE CORPORATION BHD
9,692 B MYR1,22 MYR−0,81%1,301 M0,05−0,07 MYR−0,93%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
UMCUMEDIC GROUP BERHAD
246,781 M MYR0,665 MYR−0,75%40,9 K0,0626,710,02 MYR+23,88%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
OONEGLOVEONE GLOVE GROUP BHD
113,672 M MYR0,215 MYR0,00%159 K1,29−0,13 MYR+48,85%0,00%Công nghệ Sức khỏe
LKLLKL INTERNATIONAL BERHAD
52,388 M MYR0,135 MYR+3,85%601,5 K0,17−0,04 MYR−2.009,52%0,00%Công nghệ Sức khỏe