Chế tạo Kim loại (Công nghiệp)

13
Cổ phiếu
48.116B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.394M
Khối lượng
−0.61%
Thay đổi
+1.94%
Hiệu suất Tháng
+17.34%
Hiệu suất Năm
+0.43%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ANNJOOANN JOO RESOURCES BHD
1.210 MYR1.68%631.9K675.5M MYR−0.39 MYR−258.60%9.92%Sản xuất Chế tạo
Bán
CHINWELCHIN WELL HOLDINGS BHD
1.360 MYR0.74%15K389.59M MYR9.870.14 MYR−58.82%9.41%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
CSCSTELCSC STEEL HOLDINGS BERHAD
1.240 MYR0.00%65.2K457.932M MYR28.440.04 MYR−79.35%2.42%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
GLOTECGLOBALTEC FORMATION BERHAD
0.610 MYR0.00%90.4K164.163M MYR16.140.04 MYR−38.64%2.95%Sản xuất Chế tạo
KOBAYKOBAY TECHNOLOGY BHD
1.860 MYR1.09%365.9K595.536M MYR21.140.09 MYR−47.59%1.61%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
MSCMALAYSIA SMELTING CORPORATION
2.210 MYR0.91%559.5K928.2M MYR15.890.14 MYR−70.38%3.17%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
MYTECHMYTECH GROUP BERHAD
0.385 MYR6.94%114K86.15M MYR78.570.00 MYR−37.97%0.00%Sản xuất Chế tạo
PMETALPRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD
4.860 MYR−0.82%2.821M40.045B MYR33.960.14 MYR−16.95%1.44%Sản xuất Chế tạo
Mua
SMISOUTH MALAYSIA INDUSTRIES BHD
0.670 MYR−1.47%17.7K140.66M MYR−0.04 MYR−194.50%0.00%Sản xuất Chế tạo
TONGHERTONG HERR RESOURCES BHD
2.520 MYR0.00%3K386.865M MYR9.850.26 MYR−55.31%7.94%Sản xuất Chế tạo
UWCUWC BERHAD
3.750 MYR0.00%242K4.131B MYR75.150.05 MYR−48.50%0.78%Sản xuất Chế tạo
Mua
WONGWONG ENGINEERING CORPORATION
0.340 MYR0.00%80K84.091M MYR−0.00 MYR−127.27%3.97%Sản xuất Chế tạo
YLIYLI HOLDINGS BHD
0.310 MYR−1.59%19.2K31.877M MYR7.620.04 MYR0.00%Sản xuất Chế tạo