Các công ty của Các công ty Malaysia hoạt động trong một ngành: dịch vụ thương mại hỗn hợp

Danh sách sau có Các công ty Malaysia hoạt động trong cùng ngành, dịch vụ thương mại hỗn hợp. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như KESM INDUSTRIES BHD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như KESM INDUSTRIES BHD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
IITMAXITMAX SYSTEM BERHAD
2.532 B MYR2.46 MYR+2.50%2.534 M0.8038.920.06 MYR0.49%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SSEGSEG INTERNATIONAL BHD
760.745 M MYR0.620 MYR−0.80%2.374 M0.6472.090.01 MYR−70.75%2.10%Dịch vụ Thương mại
EEDGENTAUEM EDGENTA BERHAD
756.778 M MYR0.910 MYR+1.68%808.1 K0.8025.490.04 MYR−37.37%2.20%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
AATLANATLAN HOLDINGS BHD
672.174 M MYR2.65 MYR−1.85%19 K4.0933.040.08 MYR−7.07%3.77%Dịch vụ Thương mại
KKJTSKJTS GROUP BERHAD
512.56 M MYR0.745 MYR−4.49%6.048 M2.070.00%Dịch vụ Thương mại
SSMRTSMRT HOLDINGS BERHAD
462.019 M MYR1.02 MYR+2.00%1.685 M1.00−0.12 MYR−1027.78%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
KUBKUB MALAYSIA BHD
451.103 M MYR0.810 MYR−2.41%462.1 K0.3712.330.07 MYR+40.99%2.47%Dịch vụ Thương mại
ELSOFTELSOFT RESEARCH BHD
408.902 M MYR0.590 MYR−2.48%1.451 M0.5362.110.01 MYR−84.87%3.39%Dịch vụ Thương mại
AWCAWC BERHAD
346.615 M MYR1.05 MYR−1.87%421.3 K0.23−0.00 MYR−103.78%1.90%Dịch vụ Thương mại
Mua
SSCICOMSCICOM (MSC) BHD
330.572 M MYR0.930 MYR+0.54%691.1 K0.2511.800.08 MYR−16.61%8.60%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
GFMGFM SERVICES BERHAD
326.569 M MYR0.430 MYR−1.15%3.123 M0.2910.140.04 MYR+28.48%3.58%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
KKESMKESM INDUSTRIES BHD
318.737 M MYR7.41 MYR+3.49%386.1 K2.79215.410.03 MYR0.81%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
CUSCAPICUSCAPI BHD
302.363 M MYR0.320 MYR−5.88%11.161 M1.2744.440.01 MYR0.00%Dịch vụ Thương mại
LL&PBHDL&P GLOBAL BERHAD
288.4 M MYR0.515 MYR0.00%3.709 M0.8614.030.04 MYR2.52%Dịch vụ Thương mại
DDAY3DAYTHREE DIGITAL BERHAD
189.6 M MYR0.395 MYR0.00%2.599 M1.2025.000.02 MYR0.00%Dịch vụ Thương mại
ARKAARKA BERHAD
137.358 M MYR2.11 MYR+0.48%25.7 K1.07−0.03 MYR−247.09%0.00%Dịch vụ Thương mại
ENRAENRA GROUP BERHAD
90.395 M MYR0.670 MYR0.00%1 K0.04−0.11 MYR+37.84%0.00%Dịch vụ Thương mại
WARISANWARISAN TC HOLDINGS BHD
69.006 M MYR1.06 MYR0.00%4000.23−0.09 MYR+21.69%0.00%Dịch vụ Thương mại
MCLEANMCLEAN TECHNOLOGIES BERHAD
60.15 M MYR0.305 MYR−1.61%1.227 M0.38−0.01 MYR+14.71%0.00%Dịch vụ Thương mại
TDEXTECHNODEX BHD
50.628 M MYR0.060 MYR0.00%00.00−0.01 MYR+12.87%0.00%Dịch vụ Thương mại
PICORPPROGRESSIVE IMPACT CORPORATION
49.153 M MYR0.075 MYR0.00%3.86 M1.77−0.00 MYR+75.17%0.00%Dịch vụ Thương mại
FFINTECFINTEC GLOBAL BERHAD
46.54 M MYR0.230 MYR−2.13%709.8 K0.20−0.01 MYR+97.53%0.00%Dịch vụ Thương mại
AALRICHALDRICH RESOURCES BERHAD
38.971 M MYR0.035 MYR0.00%219 K0.56−0.00 MYR−133.33%0.00%Dịch vụ Thương mại
KKOMARKKOMARKCORP BHD
35.79 M MYR0.155 MYR−3.13%167.3 K0.36−0.06 MYR−43.04%0.00%Dịch vụ Thương mại
RREKATECHREKATECH CAPITAL BERHAD
35.52 M MYR0.060 MYR0.00%311.3 K5.63−0.01 MYR+46.08%0.00%Dịch vụ Thương mại
EEAHEA HOLDINGS BERHAD
32.259 M MYR0.005 MYR0.00%140 K0.03−0.00 MYR−94.44%0.00%Dịch vụ Thương mại
AAIMADVANCE INFORMATION MARKETING
27.459 M MYR0.075 MYR−6.25%766 K0.24−0.05 MYR−41.80%0.00%Dịch vụ Thương mại
TFPTFP SOLUTIONS BHD
23.384 M MYR0.040 MYR0.00%181.1 K0.20−0.00 MYR+51.55%0.00%Dịch vụ Thương mại