Các công ty của Các công ty Malaysia hoạt động trong một ngành: phần mềm đã đóng gói

Danh sách sau có Các công ty Malaysia hoạt động trong cùng ngành, phần mềm đã đóng gói. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như PERTAMA DIGITAL BERHAD hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như G3 GLOBAL BERHAD, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PPERTAMAPERTAMA DIGITAL BERHAD
1.043 B MYR2.480 MYR−0.80%4.273 M0.60−0.02 MYR+83.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AADBAUTOCOUNT DOTCOM BERHAD
556.005 M MYR1.010 MYR−0.98%417.1 K0.160.00%Dịch vụ Công nghệ
IIFCAMSCIFCA MSC BHD
330.76 M MYR0.555 MYR−1.77%4.67 M0.32158.570.00 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
AWANTECAWANBIRU TECHNOLOGY BERHAD
319.218 M MYR0.405 MYR0.00%791.5 K0.1194.190.00 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
IINFOTECINFOLINE TEC GROUP BERHAD
310.561 M MYR0.870 MYR−2.25%1.046 M0.2916.420.05 MYR+58.68%2.71%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
AIMFLEXAIMFLEX BERHAD
265.094 M MYR0.180 MYR0.00%753 K0.0829.030.01 MYR−40.38%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EFORCEEXCEL FORCE MSC BHD
240.902 M MYR0.380 MYR−1.30%1.392 M0.3129.690.01 MYR−38.46%2.53%Dịch vụ Công nghệ
PPANDAPANDA ECO SYSTEM BERHAD
238.271 M MYR0.375 MYR−2.60%4.05 M0.220.00%Dịch vụ Công nghệ
RGTECHRADIANT GLOBALTECH BERHAD
191.698 M MYR0.375 MYR−1.32%708.4 K0.5226.040.01 MYR+1.41%1.37%Dịch vụ Công nghệ
OOPENSYSOPENSYS (M) BHD
185.438 M MYR0.425 MYR0.00%1.61 M0.3414.910.03 MYR+6.34%4.22%Dịch vụ Công nghệ
CENSOFCENSOF HOLDINGS BERHAD
171.207 M MYR0.315 MYR0.00%1.915 M0.3026.250.01 MYR−53.13%2.42%Dịch vụ Công nghệ
NOVAMSCNOVA MSC BHD
131.913 M MYR0.110 MYR+4.76%100 K0.05−0.00 MYR+64.18%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HMHARVEST MIRACLE CAPITAL BERHAD
123.041 M MYR0.100 MYR0.00%366.7 K0.01−0.01 MYR−154.78%0.00%Dịch vụ Công nghệ
G3G3 GLOBAL BERHAD
113.207 M MYR0.030 MYR+20.00%160.9 K0.1950.000.00 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
AAPPASIAAPPASIA BERHAD
112.104 M MYR0.100 MYR+5.26%509.7 K0.6166.670.00 MYR+200.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DDYNAFNTDYNAFRONT HOLDINGS BERHAD
97.2 M MYR0.900 MYR0.00%043.480.02 MYR−31.46%0.00%Dịch vụ Công nghệ
IIDBTECHIDB TECHNOLOGIES BERHAD
92.5 M MYR0.185 MYR0.00%00.0068.520.00 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
OOMESTIOMESTI BHD
89.211 M MYR0.170 MYR+6.25%1.992 M1.10−0.11 MYR−139.06%0.00%Dịch vụ Công nghệ
UCRESTUCREST BERHAD
85.316 M MYR0.115 MYR−4.17%2.338 M0.5813.690.01 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
GGPACKETGREEN PACKET BHD
79.797 M MYR0.040 MYR0.00%633.8 K0.25−0.01 MYR+90.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AAMTELAMTEL HOLDINGS BHD
60.937 M MYR0.620 MYR−1.59%114 K0.3710.970.06 MYR+129.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EEVDEVD BERHAD
52.049 M MYR0.120 MYR0.00%160.4 K0.65Dịch vụ Công nghệ
VSOLARVSOLAR GROUP BERHAD
47.239 M MYR0.095 MYR0.00%2.2 M0.69−0.02 MYR+57.71%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MTOUCHEMTOUCHE TECHNOLOGY BHD
41.702 M MYR0.045 MYR0.00%182.9 K0.76−0.07 MYR−480.17%0.00%Dịch vụ Công nghệ