Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

22
Cổ phiếu
4.277B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.542M
Khối lượng
−2.52%
Thay đổi
−5.81%
Hiệu suất Tháng
+16.65%
Hiệu suất Năm
+11.68%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ADBAUTOCOUNT DOTCOM BERHAD
0.635 MYR0.00%305K0.14355.073M MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
AIMFLEXAIMFLEX BERHAD
0.175 MYR−7.89%15.929M4.73279.821M MYR21.880.01 MYR−13.04%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AMTELAMTEL HOLDINGS BHD
0.620 MYR−3.88%513.5K3.8563.798M MYR16.710.04 MYR+8.80%0.00%Dịch vụ Công nghệ
APPASIAAPPASIA BERHAD
0.090 MYR0.00%50K0.17103.462M MYR60.000.00 MYR+87.50%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AWANTECAWANBIRU TECHNOLOGY BERHAD
0.330 MYR−5.71%1.878M0.30264.045M MYR−0.01 MYR−200.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CENSOFCENSOF HOLDINGS BERHAD
0.215 MYR+2.38%2.004M3.68115.979M MYR20.090.01 MYR−63.10%3.57%Dịch vụ Công nghệ
EFORCEEXCEL FORCE MSC BHD
0.395 MYR−1.25%322.2K0.43223.751M MYR29.920.01 MYR−41.59%2.50%Dịch vụ Công nghệ
EVDEVD BERHAD
0.110 MYR0.00%15K0.0545.354M MYRDịch vụ Công nghệ
G3G3 GLOBAL BERHAD
0.025 MYR0.00%1.003M0.1594.339M MYR−0.00 MYR+73.02%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GPACKETGREEN PACKET BHD
0.045 MYR0.00%290K0.3489.771M MYR−0.02 MYR+88.26%0.00%Dịch vụ Công nghệ
HMHARVEST MIRACLE CAPITAL BERHAD
0.120 MYR0.00%121.5K0.13147.009M MYR−0.02 MYR−371.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
IFCAMSCIFCA MSC BHD
0.275 MYR−1.79%522K0.47172.966M MYR98.210.00 MYR+75.00%3.51%Dịch vụ Công nghệ
INFOTECINFOLINE TEC GROUP BERHAD
0.825 MYR−0.60%3.034M0.85296.032M MYR20.120.04 MYR2.71%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MTOUCHEMTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.045 MYR0.00%290K0.8441.702M MYR−0.02 MYR−88.29%0.00%Dịch vụ Công nghệ
NOVAMSCNOVA MSC BHD
0.105 MYR0.00%190K0.26125.316M MYR−0.01 MYR+51.65%0.00%Dịch vụ Công nghệ
OMESTIOMESTI BHD
0.300 MYR−1.64%100K0.62178.422M MYR1.260.24 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
OPENSYSOPENSYS (M) BHD
0.355 MYR0.00%1.997M1.15158.627M MYR13.050.03 MYR+1.49%4.65%Dịch vụ Công nghệ
PANDAPANDA ECO SYSTEM BERHAD
0.245 MYR−9.26%50.356MDịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
PERTAMAPERTAMA DIGITAL BERHAD
2.970 MYR−1.98%4.507M0.521.209B MYR−0.11 MYR−285.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
RGTECHRADIANT GLOBALTECH BERHAD
0.315 MYR−1.56%175.9K0.81168.064M MYR25.200.01 MYR−25.15%1.56%Dịch vụ Công nghệ
UCRESTUCREST BERHAD
0.160 MYR0.00%7.151M0.36122.41M MYR66.670.00 MYR0.00%Dịch vụ Công nghệ
VSOLARVSOLAR GROUP BERHAD
0.130 MYR0.00%2.097M1.6921.756M MYR−0.09 MYR+47.59%0.00%Dịch vụ Công nghệ