Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

22
Cổ phiếu
3.913B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.067M
Khối lượng
+2.11%
Thay đổi
+9.98%
Hiệu suất Tháng
−13.26%
Hiệu suất Năm
−9.53%
Hiệu suất YTD
           
1TECH ONETECH SOLUTIONS HOLDINGS BERHAD
0.200.00%0.00Bán00.0015.390M33.330.01
AIMFLEX AIMFLEX BERHAD
0.120.00%0.00Mua1.654M198432.00176.273M19.350.01
AMTEL AMTEL HOLDINGS BHD
0.636.78%0.04Mua975.700K614691.0057.557M23.690.03
APPASIA APPASIA BERHAD
0.080.00%0.00Bán390.100K31208.0089.216M-0.00
AWANTEC AWANBIRU TECHNOLOGY BERHAD
0.4016.18%0.06Mua17.609M6955555.00267.881M70.830.00
EFORCE EXCEL FORCE MSC BHD
0.44-1.12%-0.01Mua267.600K117744.00248.923M21.390.0276.00
G3 G3 GLOBAL BERHAD
0.0416.67%0.01Bán16.072M562527.0087.079M-0.01
GPACKET GREEN PACKET BHD
0.060.00%0.00Mua4.188M230334.5087.750M-0.15154.00
IFCAMSC IFCA MSC BHD
0.301.69%0.01Mua459.900K137970.00179.035M24.380.01622.00
MICROLN MICROLINK SOLUTIONS BHD
0.602.56%0.01Sức mua mạnh4.071M2442600.00625.254M9.330.06
MTOUCHE MTOUCHE TECHNOLOGY BHD
0.060.00%0.00Mua50.000K2750.0050.970M-0.01
NCT NCT ALLIANCE BERHAD
0.430.00%0.00Mua2.774M1206646.50463.168M9.400.0770.00
NETX NETX HOLDINGS BHD
0.07-6.25%-0.01Bán Mạnh18.700K1402.5066.877M-0.02
NOVAMSC NOVA MSC BHD
0.105.56%0.01Sức mua mạnh332.000K31540.00105.419M-0.02
OMESTI OMESTI BHD
0.392.63%0.01Mua1.869M728871.00202.992M-0.04
REVENUE REVENUE GROUP BERHAD
0.99-0.50%-0.01Bán926.400K921768.00476.922M44.440.03
RGTECH RADIANT GLOBALTECH BERHAD
0.380.00%0.00Mua191.000K71625.00196.950M28.410.01
SMETRIC SECUREMETRIC BERHAD
0.105.26%0.01Mua211.000K21100.0054.768M-0.00
UCREST UCREST BERHAD
0.09-5.26%-0.01Bán1.006M90504.0059.078M-0.06
VC VORTEX CONSOLIDATED BERHAD
0.180.00%0.00Mua767.600K138168.00197.878M25.710.01
VSOLAR VSOLAR GROUP BERHAD
0.010.00%0.00Bán1.145M5723.5024.175M-0.01
WILLOW WILLOWGLEN MSC BHD
0.370.00%0.00Mua47.900K17723.00179.648M11.110.03
Tải thêm