Quỹ Đầu tư Bất động sản (Công nghiệp)

17
Cổ phiếu
37.279B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.013M
Khối lượng
+0.67%
Thay đổi
−0.23%
Hiệu suất Tháng
−8.29%
Hiệu suất Năm
−4.10%
Hiệu suất YTD
          
ALAQAR AL-AQAR HEALTHCARE REIT
1.260.80%0.01Mua21.300K927.341M41.950.0329.00
ALSREIT AL-SALAM REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
0.510.00%0.00Bán0295.800M-0.0329.00
AMFIRST AMFIRST REITS
0.400.00%0.00Bán7.200K271.129M77.450.0121.00
ARREIT AMANAHRAYA REITS
0.670.00%0.00Bán0381.191M-0.01
ATRIUM ATRIUM REITS
1.430.00%0.00Bán15.400K292.615M12.930.11
AXREIT AXIS REITS
1.89-1.56%-0.03Sức bán mạnh2.599M2.734B19.100.1080.00
CMMT CAPITALAND MALAYSIA MALL TRUST
0.620.81%0.01Mua555.500K1.319B-0.04
HEKTAR HEKTAR REITS
0.59-0.84%-0.01Sức bán mạnh107.300K272.557M-0.05342.00
IGBREIT IGB REAL ESTATE INV TRUST
1.690.00%0.00Mua2.887M6.032B25.380.07
KIPREIT KIP REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
0.81-0.61%-0.01Sức bán mạnh2.689M411.819M11.760.0793.00
KLCC KLCC PROP&REITS-STAPLED SEC
6.753.53%0.23Mua1.648M12.186B-0.02974.00
PAVREIT PAVILION REAL ESTATE INV TRUST
1.39-1.42%-0.02Bán401.300K4.240B80.570.0224.00
SENTRAL SENTRAL REIT
0.870.00%0.00Bán174.600K932.451M12.100.0717.00
SUNREIT SUNWAY REAL ESTATE INVT TRUST
1.38-1.43%-0.02Sức bán mạnh5.508M4.726B38.150.04
TWRREIT TOWER REITS
0.580.86%0.01Bán30.000K164.092M-0.02
UOAREIT UOA REITS
1.11-0.89%-0.01Sức bán mạnh154.800K749.915M13.160.09
YTLREIT YTL HOSPITALITY REIT
0.940.00%0.00Mua433.900K1.594B19.240.05
Tải thêm