Thép (Công nghiệp)

16
Cổ phiếu
3.936B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.878M
Khối lượng
−1.39%
Thay đổi
−11.49%
Hiệu suất Tháng
+15.44%
Hiệu suất Năm
−0.68%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
AYS AYS VENTURES BHD
0.542.86%0.01Bán6.154M3323376.00219.691M2.420.22236.00
CHOOBEE CHOO BEE METAL INDUSTRIES BHD
1.90-2.06%-0.04Bán58.800K111720.00253.241M2.780.70
DYNACIA DYNACIATE GROUP BERHAD
0.105.56%0.01Bán992.200K94259.0066.978M-0.02
HIAPTEK HIAP TECK VENTURE BHD
0.45-3.26%-0.01Strong Sell8.773M3903762.50795.042M4.450.12
KSSC K. SENG SENG CORPORATION BHD
0.71-4.67%-0.04Strong Sell262.200K187473.0086.400M16.380.05122.00
LEONFB LEON FUAT BERHAD
0.79-2.47%-0.02Strong Sell413.200K326428.00276.210M2.750.29400.00
LIONIND LION INDUSTRIES CORPORATION
0.56-0.88%-0.01Strong Sell1.020M571312.00384.654M6.780.08
LSTEEL LEADER STEEL HOLDINGS BHD
0.610.00%0.00Bán48.100K29581.5082.738M3.300.19169.00
LYSAGHT LYSAGHT GALVANIZED STEEL BHD
2.040.00%0.00Bán00.0084.823M20.300.10327.00
MASTEEL MALAYSIA STEEL WORKS (KL)BHD
0.29-4.84%-0.01Strong Sell1.250M368809.00210.524M5.280.06837.00
MELEWAR MELEWAR INDUSTRIAL GROUP BHD
0.344.55%0.01Bán623.000K214935.00118.608M3.430.11
MYCRON MYCRON STEEL BHD
0.390.00%0.00Bán127.200K48972.00125.917M2.380.17
PANTECH PANTECH GROUP HOLDINGS BHD
0.53-0.94%-0.01Bán1.521M798315.00421.863M7.660.07
SSTEEL SOUTHERN STEEL BHD
0.760.67%0.01Bán86.500K65307.50447.235M4.130.18704.00
TASHIN TASHIN HOLDINGS BERHAD
0.48-4.90%-0.03Strong Sell1.126M546304.00177.985M3.350.15
WZSATU WZ SATU BERHAD
0.20-2.50%-0.01Bán6.269M1222357.50183.732M-0.02336.00
Tải thêm