Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

15
Cổ phiếu
139.198B
Giá trị vốn hóa thị trường
986.785K
Khối lượng
−0.84%
Thay đổi
−2.07%
Hiệu suất Tháng
+50.51%
Hiệu suất Năm
+42.36%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Cổ phiếu
Sản xuất Năng lượng Thay thế4.144B MYR1.79%−0.74%2.445M3
Công ty Điện lực94.839B MYR3.91%−1.08%10.738M6
Phân phối Gas37.793B MYR4.54%0.00%282.435K2
Công ty quản lý nước2.422B MYR6.90%0.40%1.119M4