Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

14
Cổ phiếu
89.453B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.210M
Khối lượng
−1.34%
Thay đổi
−4.23%
Hiệu suất Tháng
+0.42%
Hiệu suất Năm
−1.58%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
3.405B-0.25%531.096K2
74.840B-1.26%5.225M6
8.674B-2.55%18.210M2
2.535B-1.03%1.844M4
Tải thêm