Công ty Điện lực (Công nghiệp)

13
Cổ phiếu
11904.636B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.890K
Khối lượng
−0.75%
Thay đổi
−3.03%
Hiệu suất Tháng
−1.08%
Hiệu suất Năm
+0.60%
Hiệu suất YTD
          
AES AES CORP
480.15-1.00%-4.85Mua7.217K312.553B-4.168200.00
D DOMINION ENERGY INC
1525.000.00%0.00Mua11203.643B27.4555.5917300.00
DUK DUKE ENERGY CORP
1862.380.00%0.00Bán11515.541B24.4076.3227535.00
EIX1 EDISON INTERNATIONAL
1170.004.93%55.00Mua640437.422B26.1142.8013351.00
ELP1/N CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL
115.000.00%0.00Sức mua mạnh172.448B24.354.726667.00
ENEL/N ENEL SPA
182.02-2.96%-5.55Bán11.180K1675.142B33.075.6766717.00
ENIC/N ENEL CHILE SA
48.120.04%0.02Mua19.684K65.509B7.440.522202.00
FE FIRSTENERGY CORP
789.000.00%0.00Mua2401.063B20.2239.0812153.00
IBE/N IBERDROLA SA
230.00-2.13%-5.00Bán191335.900B17.8413.17
NEE NEXTERA ENERGY INC
1618.80-1.35%-22.20Bán2.965K3167.938B51.6631.9413800.00
SRE SEMPRA
2628.891.66%42.92Bán105829.218B18.80138.6114706.00
VST VISTRA CORP
349.000.00%0.00Bán2169.550B-65.585365.00
XEL XCEL ENERGY INC
1319.000.00%0.00Bán3.055K682.234B22.5958.5311367.00
Tải thêm