Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

22
Cổ phiếu
9942.465B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.364K
Khối lượng
+1.55%
Thay đổi
+1.90%
Hiệu suất Tháng
−15.10%
Hiệu suất Năm
−15.13%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
25.72 MXN−1.72%145.358K0.6214.081B MXN20.121.28 MXN+28.23%5.21%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CEGCONSTELLATION ENERGY CORPORATION
2060.16 MXN+0.38%3100.06617.133B MXN22.6391.03 MXN1.02%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CIG/NCIA ENERGETICA MINAS GERAIS-CEMIG
Chứng chỉ lưu ký
38.00 MXN+0.26%2900.0197.102B MXN4.618.25 MXN+31.25%8.70%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
COXACOX ENERGY AMERICA SAB DE CV
33.80 MXN−2.03%2210.005.574B MXN0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
DTE1DTE ENERGY CO
1907.11 MXN0.00%510386.613B MXN18.11105.31 MXN−9.63%3.55%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
DUKDUKE ENERGY CORP
1552.72 MXN−1.41%1020.101.273T MXN56.6127.43 MXN−72.63%4.30%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
EDP/NEDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
80.27 MXN+6.61%28.762K5.67353.968B MXN16.114.98 MXN+50.01%4.22%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
EDPR/NEDP RENOVAVEIS SA
312.65 MXN+2.09%346338.133B MXN37.608.31 MXN−51.40%1.51%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
EIX1EDISON INTERNATIONAL
1323.97 MXN0.00%3.953K32.72451.348B MXN23.6755.94 MXN+47.06%4.38%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ENIC/NENEL CHILE SA
Chứng chỉ lưu ký
53.56 MXN+125.90%223.4K2.3979.939B MXN2.7719.36 MXN+519.99%8.44%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ETRENTERGY CORP
1709.82 MXN−2.44%1.1K376.682B MXN14.09121.32 MXN−2.33%4.26%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
FORTUM/NFORTUM OYJ
249.54 MXN+11.75%1.125K0.51229.413B MXN−63.45 MXN−195.01%6.72%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
HER/NHERA SPA
53.72 MXN179.3K80.314B MXN9.365.74 MXN+225.03%4.30%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
IBE/NIBERDROLA SA
209.00 MXN0.00%40.011.346T MXN3.42%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
NEENEXTERA ENERGY INC
1023.00 MXN0.00%6960.932.147T MXN15.5265.91 MXN+68.81%3.12%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
OGSONE GAS INC
1072.02 MXN−23.98%1.6K59.223B MXN14.9971.53 MXN−10.87%4.26%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ORSTED/NORSTED A/S
687.68 MXN0.00%3150.04374.28B MXN−122.41 MXN−206.76%3.83%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
RENE/NREN-REDES ENERGETICAS NACIONAIS
45.23 MXN+0.44%99.1K1.1930.477B MXN12.873.52 MXN+7.06%6.32%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
RUNSUNRUN INC
242.85 MXN0.00%20.0152.83B MXN−95.92 MXN−1736.04%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SRESEMPRA
1292.78 MXN+4.40%50.00803.575B MXN17.1775.29 MXN+4.87%3.23%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
VSTVISTRA CORP
577.50 MXN0.00%2.447K0.08232.338B MXN9.7659.17 MXN2.15%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
XELXCEL ENERGY INC
1125.00 MXN0.00%6970.14593.761B MXN20.4355.07 MXN−10.85%3.33%Công ty dịch vụ công cộng
Mua