Các công ty của Các công ty Mexico hoạt động trong một ngành: Electronics/Appliance Stores

Danh sách sau có Các công ty Mexico hoạt động trong cùng ngành, Electronics/Appliance Stores. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BBYBEST BUY CO. INC
1415.00 MXN+4.20%49286.366B MXN14.4497.96 MXN−17.58%4.72%Bán Lẻ
Theo dõi
BBYBEST BUY CO INC
1335.00 MXN−5.32%581.39286.366B MXN13.6397.96 MXN−17.58%4.72%Bán Lẻ
Theo dõi
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA SAB DE CV
1195.89 MXN+0.60%19.733K0.47257.779B MXN44.1227.10 MXN0.43%Bán Lẻ
ELEKTRAGRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V
1197.17 MXN+0.92%7160.32257.779B MXN44.1727.10 MXN0.43%Bán Lẻ
GMEGAMESTOP CORPORATION
250.00 MXN+4.17%5241.4077.931B MXN−0.49 MXN+98.54%0.00%Bán Lẻ
Bán
GMEGAMESTOP CORPORATION
243.17 MXN+4.14%1271.1777.931B MXN−0.49 MXN+98.54%0.00%Bán Lẻ
Bán