Các công ty của Các công ty Mexico hoạt động trong một ngành: xây dựng nhà

Danh sách sau có Các công ty Mexico hoạt động trong cùng ngành, xây dựng nhà. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như NVR INC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như PULTE GROUP INC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LENLENNAR CORPORATION
763.791 B MXN2730.48 MXN−2.44%11.686 K418.8511.21243.57 MXN−17.60%1.05%Khách hàng Lâu năm
Mua
LENLENNAR CORP
763.791 B MXN2639.29 MXN0.00%2960.2310.84243.57 MXN−17.60%1.05%Khách hàng Lâu năm
Mua
PHMPULTE GROUP INC
418.121 B MXN2002.03 MXN+4.54%340.169.66207.16 MXN−1.05%0.60%Khách hàng Lâu năm
Mua
PHMPULTEGROUP INC
418.121 B MXN2002.03 MXN+1.86%240.069.66207.16 MXN−1.05%0.60%Khách hàng Lâu năm
Mua
NVRNVR INC
401.038 B MXN132717.52 MXN0.00%10.0316.697951.25 MXN−7.29%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
TOLTOLL BROS INC
227.365 B MXN1965.25 MXN−7.01%3598.81223.16 MXN+2.55%0.66%Khách hàng Lâu năm
Mua
KBHKB HOME
92.581 B MXN1055.00 MXN0.00%10.008.42125.37 MXN−24.79%1.03%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
ARACONSORCIO ARA, S.A.B. DE C.V
4.108 B MXN3.38 MXN−3.15%7880.056.360.53 MXN−1.30%4.86%Khách hàng Lâu năm
Mua
ARACONSORCIO ARA SAB
4.108 B MXN3.36 MXN+0.30%429.49 K1.576.320.53 MXN−1.30%4.86%Khách hàng Lâu năm
Mua
JAVERSERVICIOS CORPORATIVOS JAVER SAPI
3.43 B MXN12.29 MXN0.00%30.755.842.11 MXN+97.15%12.63%Khách hàng Lâu năm
Mua
CADU/ACORPOVAEL S.A.B. DE C.V.
1.379 B MXN4.32 MXN−1.59%1.024 K0.140.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
CADU/ACORPOVAEL S.A.B. DE C.V
1.379 B MXN4.29 MXN−2.28%1.082 K0.150.00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX, S.A.B. DE C.V
55.693 M MXN0.01 MXN0.00%1.066 M0.58−0.01 MXN+46.53%0.00%Khách hàng Lâu năm
HOMEXDESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV
55.693 M MXN0.010 MXN0.00%1.544 M0.54−0.01 MXN+46.53%0.00%Khách hàng Lâu năm