Ngân hàng / Môi giới đầu tư (Công nghiệp)

24
Cổ phiếu
13576.301B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.010K
Khối lượng
−1.17%
Thay đổi
−4.18%
Hiệu suất Tháng
−11.58%
Hiệu suất Năm
−12.12%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
ACTINVR/BCORP ACTINVER SAB DE CV
13.66 MXN0.00%0.00 MXN
Mua
70956 MXN7.294B MXN1.79 MXN
AMPAMERIPRISE FINANCIAL INC
5441.26 MXN1.68%90.01 MXN
Bán
8094.402M MXN555.809B MXN15.32362.41 MXN13.5K
BCS/NBARCLAYS PLC
Chứng chỉ lưu ký
133.85 MXN0.00%0.00 MXN
Bán
4535 MXN521.524B MXN29.20 MXN87.4K
BKBANK OF NEW YORK MELLON CORP
740.50 MXN0.00%0.00 MXN
Bán Mạnh
42.962K MXN571.786B MXN12.9857.30 MXN51.7K
BOLSA/ABOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV
36.55 MXN−2.09%−0.78 MXN
Bán Mạnh
1.139M41.628M MXN21.103B MXN13.282.75 MXN477
CMECME GROUP INC
3345.00 MXN0.00%0.00 MXN
Bán
1.52K5.084M MXN1.137T MXN23.56142.58 MXN3.46K
COINCOINBASE GLOBAL INC
1150.00 MXN4.93%54.00 MXN
Mua
186213.9K MXN261.987B MXN−183.59 MXN4.51K
CS/NCREDIT SUISSE GROUP
Chứng chỉ lưu ký
14.97 MXN0.07%0.01 MXN
Bán
1342.006K MXN59.323B MXN0.9516.21 MXN50.48K
DB/NDEUTSCHE BANK AG
192.28 MXN0.00%0.00 MXN
Bán
1192 MXN369.037B MXN3.8850.88 MXN84.93K
FINAMEX/OCASA DE BOLSA FINAMEX SAB DE CV
29.00 MXN0.00%0.00 MXN
Theo dõi
129 MXN1.838B MXN22.191.31 MXN
FUTU/NFUTU HOLDINGS LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
674.24 MXN−3.97%−27.90 MXN
Bán Mạnh
21.348K MXN98.657B MXN11.7158.20 MXN2.784K
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC
5597.91 MXN−3.19%−184.64 MXN
Bán
4.362K24.418M MXN1.848T MXN11.05514.80 MXN48.5K
IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP INC
1621.00 MXN0.00%0.00 MXN
Mua
1.46K2.367M MXN578.363B MXN20.3280.45 MXN2.82K
ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
1867.55 MXN−1.76%−33.45 MXN
Bán Mạnh
4482.172K MXN1.046T MXN40.2046.62 MXN8.911K
LPLALPL FINL HLDGS INC
3347.21 MXN−25.80%−1164.00 MXN
Bán Mạnh
1.562K5.228M MXN267.112B MXN14.26238.76 MXN6.9K
LSE/NLONDON STOCK EXCHANGE GROUP
1888.21 MXN0.00%0.00 MXN
Sức mua mạnh
253477.717K MXN940.938B MXN53.1036.71 MXN24.296K
MKTXMARKETAXESS HLDGS INC
5264.00 MXN−6.83%−386.00 MXN
Bán Mạnh
31163.184K MXN183.503B MXN42.35124.65 MXN744
MSMORGAN STANLEY
1444.00 MXN−1.90%−28.00 MXN
Bán
8.953K12.928M MXN2.408T MXN13.75106.35 MXN82.427K
NDAQNASDAQ INC
967.08 MXN0.93%8.89 MXN
Bán
923892.615K MXN474.388B MXN23.2542.01 MXN6.377K
SCHWSCHWAB(CHARLES)CORP
925.00 MXN−0.96%−9.00 MXN
Bán
8074K MXN1.685T MXN13.9966.42 MXN35.3K
STTSTATE STREET CORPORATION
1350.00 MXN0.00%0.00 MXN
Bán Mạnh
11.35K MXN408.238B MXN10.48130.48 MXN42.226K
TIGR/NUP FINTECH HOLDING LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
55.00 MXN5.75%2.99 MXN
Mua
155 MXN8.489B MXN42.061.36 MXN1.04K
VALUEGF/OVALUE GRUPO FINANCIERO SAB DE CV
111.15 MXN−5.00%−5.85 MXN
Bán Mạnh
46751.907K MXN17.784B MXN−8.05 MXN
VIRTVIRTU FINANCIAL INC
318.79 MXN−12.40%−45.11 MXN
Bán Mạnh
13442.718K MXN50.989B MXN8.9235.83 MXN993