Bảo hiểm nhiều Rủi ro (Công nghiệp)

15
Cổ phiếu
12041.203B
Giá trị vốn hóa thị trường
13.612K
Khối lượng
−0.14%
Thay đổi
+1.61%
Hiệu suất Tháng
−2.08%
Hiệu suất Năm
−6.49%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1299/NAIA GROUP LIMITED
156.51 MXN0.00%40.165K3.311.712T MXN34.294.56 MXN−59.37%2.31%Tài chính
Sức mua mạnh
AFLAFLAC INC
1256.11 MXN0.00%10.00840.68B MXN9.50132.22 MXN−16.27%2.01%Tài chính
Theo dõi
AGS/NAGEAS
727.20 MXN−0.23%4470.57137.469B MXN7.3099.62 MXN+2.82%5.32%Tài chính
Theo dõi
AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
1135.88 MXN−1.23%310.09803.584B MXN12.4791.06 MXN−72.99%2.07%Tài chính
Mua
ALV/NALLIANZ SE
4163.81 MXN−2.51%1890.721.703T MXN4.94%Tài chính
Mua
AXA/NAXA SA
521.22 MXN0.00%2.3K1.031.211T MXN10.1151.54 MXN−5.98%5.95%Tài chính
Sức mua mạnh
GBM/OCORPORATIVO GBM SAB DE CV
11.75 MXN+0.43%5440.0219.286B MXN−0.44 MXN−315.26%0.00%Tài chính
HIGHARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP INC
1315.01 MXN0.00%3.305K408.88B MXN10.35127.09 MXN+9.79%2.18%Tài chính
Mua
METMETLIFE INC
1040.75 MXN0.00%20.03819.186B MXN21.9547.41 MXN−11.62%3.21%Tài chính
Mua
MFC/NMANULIFE FINANCIAL CORP
328.54 MXN0.00%1.59K0.40623.091B MXN9.4634.74 MXN−36.43%5.36%Tài chính
Mua
MTGMGIC INVESTMENT CORP
257.00 MXN0.00%1.328K0.2784.842B MXN5.9842.96 MXN−20.23%2.36%Tài chính
Mua
PGRPROGRESSIVE CORP(OHIO)
2832.00 MXN+1.56%8490.421.669T MXN35.2580.35 MXN+182.05%0.24%Tài chính
Mua
QQUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
158.64 MXN+0.95%1.378M1.1663.456B MXN19.138.29 MXN+37.99%3.15%Tài chính
Theo dõi
TRVTRAVELERS COMPANIES INC
2918.00 MXN0.00%30.01717.527B MXN18.11161.13 MXN−41.64%2.14%Tài chính
Theo dõi
ZURN/NZURICH INSURANCE GROUP AG
8439.47 MXN+0.91%520.561.256T MXN14.25592.37 MXN−6.45%5.48%Tài chính
Theo dõi