Dược phẩm: Chính (Công nghiệp)

45
Cổ phiếu
70191.619B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.407K
Khối lượng
−0.49%
Thay đổi
+1.34%
Hiệu suất Tháng
+13.44%
Hiệu suất Năm
−1.20%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
4516/NNIPPON SHINYAKU CO
1025.67 MXN0.00%60750.163B MXN24.9641.10 MXN−1.50%1.80%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4568/NDAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED
486.51 MXN5.52%8K926.119B MXN53.349.12 MXN133.29%0.73%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ABBVABBVIE INC
2597.00 MXN−0.12%4454.624T MXN31.1283.46 MXN−41.35%3.92%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
3449.02 MXN0.00%2.2K389.048B MXN−147.81 MXN10.11%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ATOSATOSSA THERAPEUTICS INC
14.00 MXN0.00%31.628B MXN−4.28 MXN−25.25%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
AZN/NASTRAZENECA
Chứng chỉ lưu ký
1200.00 MXN0.00%13.689T MXN35.4233.88 MXN2.10%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BANB/NBACHEM HOLDING AG
1741.42 MXN0.00%53097.863B MXN68.4525.44 MXN−15.96%1.10%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
BAYN/NBAYER AG
889.00 MXN0.00%10.757K828.905B MXN32.2627.56 MXN−69.74%5.28%Công nghệ Sức khỏe
Mua
BGNE/NBEIGENE LTD
Chứng chỉ lưu ký
3860.00 MXN0.00%12342.807B MXN−285.69 MXN30.53%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BHC/NBAUSCH HEALTH COMPANIES INC
155.00 MXN0.00%352.631B MXN−8.87 MXN−484.98%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1012.00 MXN−1.84%122.131T MXN15.7264.39 MXN6.23%3.88%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CVAC/NCUREVAC NV
149.00 MXN0.00%526.873B MXN−26.49 MXN1.60%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
FGENFIBROGEN INC
15.08 MXN0.53%36K1.489B MXN−58.08 MXN−21.96%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
GMAB/NGENMAB AS
6333.20 MXN−2.14%372409.622B MXN35.11180.39 MXN6.26%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
GSK/NGSK PLC
Chứng chỉ lưu ký
630.06 MXN0.00%31.302T MXN4.24148.61 MXN146.00%3.78%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
HZNP/NHORIZON THERAPEUTICS PLC
2016.38 MXN−1.70%500465.579B MXN62.8832.07 MXN−50.81%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
INOINOVIO PHARMACEUTICALS INC
7.00 MXN−0.14%2281.833B MXN−11.23 MXN65.31%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
INSMINSMED INC
352.30 MXN0.00%2.2K63.811B MXN−89.89 MXN−27.12%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
IONSIONIS PHARMACEUTICALS INC
737.51 MXN0.00%40114.254B MXN−37.10 MXN−382.78%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ITCIINTRA-CELLUAR THERAPIES INC
939.32 MXN−16.08%1.4K87.965B MXN−33.25 MXN55.31%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
JNJJOHNSON & JOHNSON
2714.00 MXN−2.69%106.591T MXN32.0784.61 MXN−38.93%2.94%Công nghệ Sức khỏe
Mua
LAB/BGENOMMA LAB INTERNACIONAL SAB
13.41 MXN−1.76%3.748M14.054B MXN9.131.47 MXN9.01%4.31%Công nghệ Sức khỏe
Mua
LLYELI LILLY AND COMPANY
9549.99 MXN−0.51%318.961T MXN78.61121.49 MXN−3.79%0.81%Công nghệ Sức khỏe
Mua
LONN/NLONZA GROUP AG
8120.09 MXN0.57%8606.679B MXN27.82291.90 MXN42.35%0.82%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MIRMMIRUM PHARMACEUTICALS INC
530.91 MXN5.92%3.1K21.268B MXN−81.53 MXN−141.53%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MLTX/NMOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS
962.60 MXN5.46%1.7K62.554B MXN−17.85 MXN−8.26%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
MRKMERCK & CO INC
1833.75 MXN−0.34%1624.591T MXN88.0920.82 MXN−84.18%2.80%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MRNSMARINUS PHARMACEUTICALS INC
137.00 MXN6.20%4007.16B MXN−2.60 MXN95.52%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
NKTRNEKTAR THERAPEUTICS
51.11 MXN0.00%11.99B MXN−27.88 MXN51.07%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
NOVOB/NNOVO NORDISK A/S
1691.03 MXN0.00%1.438K7.162T MXN22.6874.55 MXN138.42%1.10%Công nghệ Sức khỏe
Mua
NVO/NNOVO NORDISK A/S
Chứng chỉ lưu ký
1579.00 MXN−2.25%3097.162T MXN21.8872.16 MXN114.45%0.81%Công nghệ Sức khỏe
Mua
NVS/NNOVARTIS AG
Chứng chỉ lưu ký
1678.00 MXN0.00%13.726T MXN27.2661.54 MXN−70.10%2.23%Công nghệ Sức khỏe
Mua
OCGNOCUGEN INC
7.22 MXN0.00%101.803B MXN−6.35 MXN−3.28%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
OGNORGANON & CO
317.50 MXN0.00%377.97B MXN6.2850.55 MXN−42.32%6.45%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PFEPFIZER INC
579.00 MXN2.47%3403.291T MXN9.0064.34 MXN−37.43%4.91%Công nghệ Sức khỏe
Mua
RAREULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC
620.75 MXN0.00%1.6K44.789B MXN−175.65 MXN−19.26%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
REGNREGENERON PHARMACEUTICALS INC
14374.98 MXN0.00%2701.57T MXN22.16648.63 MXN−35.71%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ROG/NROCHE HOLDINGS AG
4887.30 MXN0.00%6113.886T MXN18.58263.11 MXN−24.83%3.79%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ROVI/NLABORATORIOS FARMACEUTOCOS ROVI SA
999.64 MXN6.98%1.095K50.855B MXN15.2365.62 MXN−6.78%2.04%Công nghệ Sức khỏe
Mua
SNY/NSANOFI
Chứng chỉ lưu ký
942.45 MXN−2.26%4352.367T MXN15.4261.13 MXN11.81%2.57%Công nghệ Sức khỏe
Mua
TAK/NTAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
Chứng chỉ lưu ký
278.43 MXN8.34%4.783K859.028B MXN23.4911.85 MXN12.72%3.59%Công nghệ Sức khỏe
Mua
VRTXVERTEX PHARMACEUTICAL
6110.00 MXN0.00%1.372K1.577T MXN27.55221.75 MXN−10.94%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
VTRSVIATRIS INC
159.76 MXN3.07%74207.855B MXN6.1126.13 MXN107.36%4.87%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
WBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
390.99 MXN5.96%972337.403B MXN−67.90 MXN−155.63%8.63%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
ZTSZOETIS INC
2964.61 MXN−4.35%3831.407T MXN36.3981.47 MXN−8.18%0.83%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh