Các công ty của Các công ty Mexico hoạt động trong một ngành: chuyên ngành viễn thông

Danh sách sau có Các công ty Mexico hoạt động trong cùng ngành, chuyên ngành viễn thông. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như CELLNEX TELECOM SAU hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như TELEFONICA BRASIL SA, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
941/NCHINA MOBILE LTD
3.126 T MXN138.00 MXN0.00%300.009.3014.83 MXN−13.33%6.83%Truyền thông
Sức mua mạnh
TEF/NTELEFONICA SA
Chứng chỉ lưu ký
401.594 B MXN70.10 MXN−0.85%72.59−3.08 MXN−143.29%5.74%Truyền thông
Mua
CLNX/NCELLNEX TELECOM SAU
385.856 B MXN543.26 MXN−12.48%7220.22−7.89 MXN+14.07%0.18%Truyền thông
Mua
VIV1/NTELEFONICA BRASIL SA
Chứng chỉ lưu ký
259.528 B MXN150.38 MXN0.00%1.009 K0.1214.5110.36 MXN+12.60%2.81%Truyền thông
Mua
SATSECHOSTAR CORPORATION
63.403 B MXN248.00 MXN0.00%1−106.72 MXN−361.39%0.00%Truyền thông
Mua
SITES1/A-1OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A.B. DE C.V
63.193 B MXN19.86 MXN−0.50%57.699 K0.50125.380.16 MXN+381.46%2.52%Truyền thông
Bán
SITES1/A-1OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA CV
REIT
63.193 B MXN19.84 MXN−0.55%265.456 K0.34125.250.16 MXN+381.46%2.52%Truyền thông
Bán
SESG/NSES SA
Chứng chỉ lưu ký
47.507 B MXN113.87 MXN0.00%19.311 K0.71−40.20 MXN6.88%Truyền thông
Mua