Các công ty của Các công ty Mexico hoạt động trong một ngành: Water Utilities

Danh sách sau có Các công ty Mexico hoạt động trong cùng ngành, Water Utilities. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AGUAGRUPO ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V
31.81 MXN−1.27%20.789K0.8217.387B MXN4.22%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
AGUAGRUPO ROTOPLAS SAB DE CV
31.76 MXN−2.34%361.907K1.1317.387B MXN4.22%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
AWKAMERICAN WATER WORKS COMPANY INC
2094.08 MXN−3.54%1.773K0.70396.524B MXN25.2582.94 MXN−5.62%2.33%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
VIE/NVEOLIA ENVIRONNEMENT
555.47 MXN+3.95%1.31K399.723B MXN21.4025.95 MXN+25.28%3.71%Công ty dịch vụ công cộng
Mua