Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

19
Cổ phiếu
14774.482B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.447K
Khối lượng
−0.75%
Thay đổi
+3.32%
Hiệu suất Tháng
+15.62%
Hiệu suất Năm
−1.75%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
      
1553.402B-3.74%8064
13023.286B-0.42%2.493K12
114.701B-0.89%14.456K1
83.093B3.89%24.922K2
Tải thêm