Chứng khoán Mexico bao gồm lĩnh vực Utilities

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực Utilities. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Sản xuất Năng lượng Thay thế353.175B MXN0.48%−10.81%3.264K5
Công ty Điện lực15.619T MXN3.08%+0.26%1.629K22
Công ty quản lý nước831.022B MXN2.92%+0.14%9.483K4