Các công ty của Các công ty Hà Lan hoạt động trong một ngành: Engineering & Construction

Danh sách sau có Các công ty Hà Lan hoạt động trong cùng ngành, Engineering & Construction. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ARCADARCADIS
53.70 EUR−0.09%37.044K0.274.796B EUR30.171.78 EUR−4.81%1.37%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BAMNBKONINKLIJKE BAM GROEP N.V.
3.254 EUR−0.18%125.276K0.04910.625M EUR5.100.64 EUR+950.91%4.68%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
FERFERROVIAL SE
34.730 EUR−3.51%1.245K0.2125.639B EUR99.510.35 EUR1.65%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
FURFUGRO
18.54 EUR−1.49%43.566K0.142.058B EUR17.651.05 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
HEIJMKONINKLIJKE HEIJMANS N.V.
Chứng chỉ lưu ký
14.76 EUR−0.67%28.746K0.25388.438M EUR7.292.03 EUR+28.50%6.98%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh