Các công ty của Các công ty Hà Lan hoạt động trong một ngành: Industrial Machinery

Danh sách sau có Các công ty Hà Lan hoạt động trong cùng ngành, Industrial Machinery. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AALBAALBERTS N.V.
40.20 EUR+1.80%223.491K1.284.445B EUR14.112.85 EUR−12.19%2.76%Sản xuất Chế tạo
Mua
ASMASM INTERNATIONAL N.V.
554.8 EUR−0.50%108.347K0.7327.052B EUR30.6518.10 EUR+208.68%0.45%Sản xuất Chế tạo
Mua
AVTXAVANTIUM
2.270 EUR−0.87%303.96K0.44171.76M EUR−0.62 EUR+2.43%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BESIBE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.
153.45 EUR−6.03%799.931K1.5412.387B EUR71.352.15 EUR−24.58%1.86%Sản xuất Chế tạo
Mua
ENVIENVIPCO
3.36 EUR−1.18%6.698K0.86173.68M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
MARELMAREL
3.29 EUR−0.30%611.289K2.732.476B EUR80.880.04 EUR−44.59%0.48%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
NXFILNX FILTRATION N.V.
3.580 EUR−3.24%52.12K0.44179.09M EUR−0.47 EUR−105.02%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua