Bảo hiểm nhiều Rủi ro

Các công ty của Các công ty Hà Lan hoạt động trong một ngành: bảo hiểm nhiều rủi ro

Danh sách sau có Các công ty Hà Lan hoạt động trong cùng ngành, bảo hiểm nhiều rủi ro. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như ASR NEDERLAND hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như ASR NEDERLAND, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AGNAEGON
10.902 B EUR6.264 EUR−1.20%3.18 M0.62−0.09 EUR−112.42%3.63%Tài chính
Mua
ASRNLASR NEDERLAND
10.14 B EUR47.95 EUR−0.97%318.128 K0.729.125.26 EUR−8.84%5.78%Tài chính
Sức mua mạnh