Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

3
Cổ phiếu
40.886B
Giá trị vốn hóa thị trường
280.298K
Khối lượng
−1.04%
Thay đổi
−8.34%
Hiệu suất Tháng
−13.97%
Hiệu suất Năm
−12.63%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
      
3.730B-1.20%27.868K2
37.156B-1.14%456.090K1
Tải thêm