Kim loại quý (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
28.132M
Giá trị vốn hóa thị trường
53.195K
Khối lượng
+16.37%
Thay đổi
−2.07%
Hiệu suất Tháng
+180.36%
Hiệu suất Năm
+179.06%
Hiệu suất YTD
           
CRP CHATHAM ROCK PHOSP NPV
0.39-1.28%-0.01Mua6.723K2588.3625.015M-0.02
NTL NEW TALISMAN GOLD NPV
0.000.00%0.00Mua16.671K33.343.189M-0.00
Tải thêm