Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — New Zealand

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
96.218M1.98-2.72%10422
12.839B4.64-1.03%1.319M24
44.491M6.25%47.528K11
10.453B3.371.65%364.691K410
4.431B2.92-0.71%202.869K58
3.092B3.14-0.47%38.413K25
554.203M0.00%52.174K33
9.446B2.582.10%8.064K23
159.541B6.06-1.06%71.937K824
8.740B2.630.25%214.162K26
20.441B1.98-0.55%315.989K49
864.967M-0.66%6.735K11
31.307B3.110.54%4.977K145
4.380B6.770.72%773.976K46
1.538B4.98-2.16%37.942K27
1.329B3.130.96%74.908K34
3.261B5.630.62%117.462K37
2.862B0.03-0.59%203.004K210
26.521B1.230.23%737.543K48
40.085B3.870.84%645.442K28
Tải thêm