Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — New Zealand

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
106.352M3.03%9.597K33
12.588B0.36%5.001M34
80.639M-1.14%47.968K11
11.975B-0.75%1.274M410
6.401B1.38%731.258K59
2.221B0.69%56.481K24
591.064M-0.40%133.663K33
2.170B-0.69%525.654K23
194.530B-0.84%815.081K821
13.392B-0.03%905.524K26
25.467B2.53%2.327M48
745.452M-4.48%48.016K11
4.099M0.00%5.422K11
6.497B0.50%3.014M46
2.709B0.13%110.240K38
324.502M0.85%30.196K33
3.973B-0.35%166.536K37
3.647B3.02%1.994M28
30.459B1.00%3.661M48
43.820B1.54%3.617M28
Tải thêm