Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — New Zealand

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại459.202M NZD9.69%0.15%37.857K24
Truyền thông12.057B NZD3.60%0.70%86.293K23
Khách hàng Lâu năm590.419M NZD7.23%1.16%367.094K11
Hàng tiêu dùng không lâu bền9.271B NZD8.95%0.09%61.873K410
Dịch vụ Khách hàng2.808B NZD6.03%−0.02%36.849K57
Dịch vụ Phân phối1.303B NZD7.27%2.11%2.708K13
Công nghệ Điện tử679.194M NZD0.51%0.53%71.425K33
Năng lượng Mỏ9.284B NZD5.92%−0.08%4.453K23
Tài chính172.113B NZD6.23%0.88%8.33K822
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe8.357B NZD2.08%−0.02%53.266K26
Công nghệ Sức khỏe19.962B NZD2.24%−0.14%16.085K48
Dịch vụ Công nghiệp2.56B NZD8.04%0.68%3.114K11
Hỗn hợp30.309B NZD3.32%−0.70%4.216K144
Khoáng sản phi năng lượng3.736B NZD7.13%0.83%57.468K45
Công nghiệp Chế biến1.238B NZD3.40%0.47%4.587K37
Sản xuất Chế tạo1.303B NZD3.87%−0.90%14.042K34
Bán Lẻ2.827B NZD6.69%0.68%5.281K48
Dịch vụ Công nghệ1.673B NZD0.65%70.317K29
Vận chuyển27.149B NZD1.58%−0.35%105.408K410
Công ty dịch vụ công cộng45.15B NZD3.70%0.21%66.263K18