Giới thiệu

Sàn Giao dịch Chứng khoán New Zealand (NZX) là sàn giao dịch chứng khoán duy nhất được cấp phép tại New Zealand, ra đời sau cuộc sáp nhập của 4 sàn trong khu vực, vốn là 4 mỏ đào vàng lớn nhất đất nước. Từ đó, sàn có tên là Sàn Giao dịch chứng khoán New Zealand, và kể từ năm 2003 chính thức đổi tên thành Sàn giao dịch New Zealand. NZX niêm yết khoảng 300 mã chứng khoán với tổng giá trị vốn hoá thị trường khoảng 144,8 tỷ dollar New Zealand.

Trong số những mã chứng khoán được niêm yết, có cổ phiếu của những công ty nổi tiếng được giao dịch thường xuyên với số lượng lớn như Fonterra, Air New Zealand, Fletcher Building, tập đoàn Kiwi Property và Genesis Energy. Chỉ số chính của sàn này là S&P/NZX 50, theo dõi hiệu quả hoạt động của 50 cổ phiếu lớn nhất và có thanh khoản cao nhất New Zealand. Chỉ số này được S&P Dow Jones Indices quản lý và trở thành chỉ số được chấp nhận rộng rãi như một tiêu chuẩn đánh giá sức khoẻ thị trường chứng khoán của New Zealand. TradingView có các công cụ như lọc cổ phiếu chứng khoán và bảng giá điện tử, giúp cho các nhà giao dịch có thể tìm được những cơ hội tốt nhất trên thị trường chứng khoán New Zealand.