Cửa hàng Đặc sản

Các công ty của Các công ty New Zealand hoạt động trong một ngành: cửa hàng đặc sản

Danh sách sau có Các công ty New Zealand hoạt động trong cùng ngành, cửa hàng đặc sản. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành như COLONIAL MOTOR CO NPV hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như 2 CHEAP CARS GRP LTD NPV, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BGPBRISCOE GROUP NPV
1.014 B NZD4.53 NZD−0.44%1.071 K0.1212.000.38 NZD−4.28%7.50%Bán Lẻ
Theo dõi
MHJMICHAEL HILL INTERNATIONAL LTD NPV NEW
274.078 M NZD0.72 NZD0.00%5.596 K0.2120.120.04 NZD−69.45%8.02%Bán Lẻ
Mua
CMOCOLONIAL MOTOR CO NPV
271.365 M NZD8.20 NZD−1.20%7.688 K4.6810.630.77 NZD−24.03%8.08%Bán Lẻ
2CC2 CHEAP CARS GRP LTD NPV
37.355 M NZD0.83 NZD+1.22%8110.189.720.09 NZD+42.33%5.07%Bán Lẻ