Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

4
Cổ phiếu
597.840M
Giá trị vốn hóa thị trường
7.523K
Khối lượng
+1.25%
Thay đổi
+1.93%
Hiệu suất Tháng
−14.73%
Hiệu suất Năm
+0.87%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AGLACCORDANT GRP LTD NPV
1.65NZD−2.37%−0.04NZD
Bán Mạnh
14.427K23.805K57.474MNZD16.650.10NZD
LICLIVESTOCK IMPROVEM NPV
1.25NZD0.00%0.00NZD
Bán
12.885K16.106K172.208MNZD19.200.07NZD221
PGWPGG WRIGHTSON LTD NPV
4.38NZD−0.45%−0.02NZD
Bán
6.701K29.35K336.659MNZD13.680.32NZD
SDLSOLUTION DYNAMICS NPV
2.14NZD0.00%0.00NZD
Bán
45998231.5MNZD12.540.17NZD89