Truyền thông (Khu vực)

3
Cổ phiếu
13.496B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.939M
Khối lượng
+0.49%
Thay đổi
−2.01%
Hiệu suất Tháng
+20.93%
Hiệu suất Năm
−0.82%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CNUCHORUS LTD NPV
8.335NZD−1.24%−0.105NZD
Mua
317.61K2.647M3.742BNZD76.100.14NZD799
SPKSPARK NEW ZEALAND NPV
5.260NZD1.15%0.060NZD
Theo dõi
2.564M13.486M9.74BNZD23.730.22NZD5.144K
VTLVITAL LIMITED NPV
0.310NZD0.00%0.000NZD
Bán
1.015K31512.88MNZD−0.46NZD