Năng lượng Mỏ (Khu vực)

3
Cổ phiếu
9.470B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.672K
Khối lượng
−0.04%
Thay đổi
+0.28%
Hiệu suất Tháng
+12.49%
Hiệu suất Năm
+14.15%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALDAMPOL LTD NPV
34.51 NZD+0.03%60.048.833B NZD54.070.64 NZD−69.07%5.85%Năng lượng Mỏ
Mua
CHICHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD ORD NPV
1.48 NZD−0.67%150.087K0.73549.196M NZD91.930.02 NZD7.46%Năng lượng Mỏ
Mua
NZONEW ZEALAND OIL & GAS NPV
0.380 NZD−2.56%35.128K1.4487.341M NZD8.030.05 NZD0.00%Năng lượng Mỏ