Các công ty New Zealand tham gia một lĩnh vực: Technology Services

Những Các công ty New Zealand sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Technology Services. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
BPGBLACK PEARL GROUP LIMITED NPV
0.470 NZD+1.08%9.092K1.5821.262M NZD−0.17 NZD0.00%
ENSENPRISE GROUP LIMITED (NZ) NPV (NZX LISTING)
0.55 NZD0.00%1.916K2.9011.504M NZD−0.59 NZD−1002.47%0.00%
ERDEROAD LIMITED NPV
0.85 NZD0.00%385.818K25.33156.535M NZD−0.04 NZD−94.44%0.00%
Theo dõi
GTKGENTRACK GROUP LIMITED NPV
7.95 NZD+0.89%36.519K0.72819.923M NZD82.730.10 NZD+211.00%0.00%
Theo dõi
PYSPAYSAUCE LTD NPV
0.240 NZD+2.13%4.337K0.4133.703M NZD−0.00 NZD+76.23%0.00%
SKOSERKO LIMITED NPV
4.20 NZD+0.24%576.707K7.28505.004M NZD−0.15 NZD+53.78%0.00%
Sức mua mạnh
TWLTRADE WINDOW HOLDINGS LTD NPV
0.200 NZD−2.44%4.781K0.9623.193M NZD−0.07 NZD0.00%
VGLVISTA GROUP INTERNATIONAL LIMITED NPV (POST CONSOLIDATION)
1.58 NZD−1.25%27.722K0.23373.264M NZD−0.05 NZD−1.74%0.00%
Sức mua mạnh