Sản phẩm Điện (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
10.704B
Giá trị vốn hóa thị trường
693.408K
Khối lượng
−0.62%
Thay đổi
−4.39%
Hiệu suất Tháng
+119.47%
Hiệu suất Năm
−1.43%
Hiệu suất YTD
          
BCS BERGEN CARBON SOLU
39.47-0.09%-0.04Mua102.371K1.475B
KYOTO KYOTO GROUP AS
27.305.79%1.50Mua17.984K217.250M
RECSI REC SILICON ASA
13.661.19%0.16Bán1.545M5.028B-0.04281.00
ZAP ZAPTEC AS
51.00-3.59%-1.90Bán237.381K3.984B-0.0534.00
Tải thêm