Các công ty của Các công ty Na Uy hoạt động trong một ngành: Integrated Oil

Danh sách sau có Các công ty Na Uy hoạt động trong cùng ngành, Integrated Oil. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AKRBPAKER BP ASA
259.9 NOK+0.27%83.769K0.10162.683B NOK11.6322.35 NOK−30.86%9.03%Năng lượng Mỏ
Mua
DNODNO ASA
9.115 NOK+1.39%360.827K0.148.712B NOK82.560.11 NOK−97.04%11.19%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
EQNREQUINOR ASA
260.20 NOK−1.06%444.569K0.14793.987B NOK6.3441.01 NOK−53.47%4.38%Năng lượng Mỏ
Bán
OKEAOKEA ASA
24.20 NOK+1.77%324.319K0.532.317B NOK−9.00 NOK−239.74%17.94%Năng lượng Mỏ
Mua
PENPANORO ENERGY ASA
24.90 NOK+1.14%142.462K0.402.811B NOK5.05%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
VARVAR ENERGI ASA
30.97 NOK+0.55%319.104K0.0976.19B NOK12.122.55 NOK−27.94%15.30%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
ZENAZENITH ENERGY LTD
0.3743 NOK−0.13%5.7K0.0174.688M NOK0.00%Năng lượng Mỏ