Ngân hàng tiết kiệm (Công nghiệp)

11
Cổ phiếu
100.395B
Giá trị vốn hóa thị trường
95.751K
Khối lượng
+2.13%
Thay đổi
+3.69%
Hiệu suất Tháng
+46.16%
Hiệu suất Năm
+0.76%
Hiệu suất YTD
           
GRONG GRONG SPAREBANK
146.000.69%1.00Mua1.530K223380.00433.981M9.0516.0256.00
MING SPAREBANK 1 SMN
149.200.67%1.00Mua157.910K23560172.0019.176B12.2912.061653.00
NONG SPAREBANK 1 NORD-NORGE
113.001.25%1.40Mua77.120K8714560.0011.204B12.648.83941.00
RING SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
340.000.59%2.00Sức mua mạnh1.384K470560.005.290B12.5127.02218.00
ROMER ROMERIKE SPAREBANK
183.001.67%3.00Mua285124.00183.000M16.3211.0347.00
SNOR SPAREBANK 1 NORDMORE
135.000.75%1.00Mua39252920.001.214B18.727.16150.00
SOR SPAREBANKEN SOR
157.002.61%4.00Sức mua mạnh5.272K827704.002.374B12.2112.53511.00
SPOL SPAREBANK 1 OSTLANDET
150.201.76%2.60Sức mua mạnh18.664K2803332.8017.096B11.4112.941201.00
SRBNK SPAREBANK 1 SR-BANK ASA
134.600.37%0.50Mua334.311K44998260.6034.291B12.2310.971378.00
SUNSB SUNNDAL SPAREBANK
135.00-0.74%-1.00Mua1135.00286.571M13.2410.27267.00
SVEG SPAREBANKEN VEST
107.004.49%4.60Sức mua mạnh177.275K18968425.0010.979B10.919.39747.00
Tải thêm