Truyền thông (Khu vực)

2
Cổ phiếu
155.434B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.450M
Khối lượng
+1.94%
Thay đổi
+18.67%
Hiệu suất Tháng
−18.41%
Hiệu suất Năm
+22.76%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
NTELNORTEL AS
20.0NOK0.50%0.1NOK
Bán
1.343K26.86K374.184MNOK−2.75NOK47
TELTELENOR ASA
112.95NOK1.94%2.15NOK
Sức mua mạnh
3.459M390.646M155.06BNOK16.206.84NOK