Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

19
Cổ phiếu
51.040B
Giá trị vốn hóa thị trường
161.704K
Khối lượng
−1.46%
Thay đổi
+2.41%
Hiệu suất Tháng
+28.93%
Hiệu suất Năm
+14.20%
Hiệu suất YTD
          
ABS ARCTIC BIOSCIENCE
18.80-0.53%-0.10Bán5.350K459.261M-1.3913.00
ABT AQUA BIO TECHNOLOG
17.95-0.28%-0.05Bán30.845K368.209M-0.99
AZT ARCTICZYMES TECH
92.35-0.05%-0.05Mua113.623K4.563B64.421.4335.00
BGBIO BERGENBIO ASA
22.380.45%0.10Bán27.562K2.039B-3.56
CIRCA CIRCA GROUP AS
16.75-1.51%-0.26Mua81.559K
CONTX CONTEXTVISION AB
25.34-1.04%-0.27Mua34.986K2.089B-0.0547.00
EXTX EXACT THERAPEUTICS
21.40-6.96%-1.60Bán632689.820M
GENT GENTIAN DIAGNO ASA
79.80-0.00%-0.00Mua2.290K1.248B-1.2347.00
LIFE LIFECARE AS
1.50-1.83%-0.03Bán29.966K125.656M
LYTIX LYTIX BIOPHARMA AS
13.000.02%0.00Bán27.051K491.985M7.00
MEDI MEDISTIM ASA
341.50-2.43%-8.50Bán99.006K6.420B76.564.61120.00
NANOV NORDIC NANOVECTOR
23.542.62%0.60Sức mua mạnh69.134K2.303B-4.9436.00
NAVA NAVAMEDIC ASA
26.000.00%0.00Mua8.567K424.987M-0.3830.00
PCIB PCI BIOTECH HLDG
17.04-1.50%-0.26Sức bán mạnh26.445K661.424M-2.4015.00
PHO PHOTOCURE ASA
108.10-0.09%-0.10Bán34.098K2.927B343.120.3289.00
TRVX TARGOVAX ASA
6.53-0.46%-0.03Bán56.458K576.639M-1.1720.00
ULTI ULTIMOVACS ASA
120.40-1.95%-2.40Mua119.796K3.751B-3.9321.00
VACC VACCIBODY AS
70.40-0.14%-0.10Bán59.180K20.952B51.00
VISTN VISTIN PHARMA ASA
21.30-0.70%-0.15Bán26.516K951.192M31.680.6867.00
Tải thêm