Vận chuyển

Các công ty Na Uy tham gia một lĩnh vực: vận chuyển

Những Các công ty Na Uy sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, vận chuyển. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như FRONTLINE PLC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như WESTERN BULK CHARTERING AS và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
FROFRONTLINE PLC
57.212 B NOK262.2 NOK−0.83%935.515 K0.978.4631.00 NOK9.03%
Sức mua mạnh
HAFNIHAFNIA LIMITED
40.077 B NOK79.65 NOK−1.67%1.615 M0.815.0315.84 NOK−21.81%13.94%
Sức mua mạnh
WAWIWALLENIUS WILHELMSEN ASA
39.452 B NOK93.40 NOK−2.56%445.711 K0.744.2921.77 NOK+37.20%12.02%
Sức mua mạnh
GOGLGOLDEN OCEAN GROUP LTD
27.477 B NOK137.90 NOK−1.89%622.488 K1.3313.6510.10 NOK−40.91%4.67%
Mua
SNISTOLT-NIELSEN LIMITED
25.484 B NOK476.0 NOK+0.85%31.288 K0.827.9659.77 NOK−1.60%5.74%
Sức mua mạnh
BWLPGBW LPG LTD
23.791 B NOK181.0 NOK−3.57%702.231 K0.874.6339.10 NOK+74.07%20.64%
Sức mua mạnh
HAUTOHOEGH AUTOLINERS ASA
20.737 B NOK108.7 NOK−2.51%652.425 K0.733.3132.83 NOK+63.86%31.27%
Sức mua mạnh
WWIWILH. WILHELMSEN HLDG ASA
15.739 B NOK356.5 NOK−2.99%9.79 K0.622.69132.34 NOK+152.00%3.93%
Sức mua mạnh
WWIBWILH. WILHELMSEN HLDG ASA
15.739 B NOK342 NOK−2.84%2.908 K0.852.58132.34 NOK+152.00%2.92%
Sức mua mạnh
FLNGFLEX LNG LTD (BM)
14.579 B NOK280.2 NOK+0.21%28.47 K0.9410.2227.42 NOK−5.90%11.61%
Theo dõi
NASNORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
13.302 B NOK13.800 NOK−2.34%4.33 M0.519.341.48 NOK+104.45%0.00%
Sức mua mạnh
AGASAVANCE GAS HOLDING LIMITED
11.77 B NOK153.6 NOK−5.54%285.965 K1.834.0637.86 NOK+185.66%15.07%
Theo dõi
ODFODFJELL SE
11.475 B NOK163.2 NOK−1.57%49.388 K0.675.4130.19 NOK+34.19%8.12%
Sức mua mạnh
ODFBODFJELL SE
11.475 B NOK151.0 NOK−2.58%126.338 K3.895.0030.19 NOK+34.19%8.77%
Sức mua mạnh
OETOKEANIS ECO TANKERS CORP
10.211 B NOK327.0 NOK−1.65%58.113 K1.0814.46%
Sức mua mạnh
BONHRBONHEUR ASA
9.867 B NOK232.0 NOK−1.49%28.533 K1.4011.1720.76 NOK+28.88%2.59%
Sức mua mạnh
MPCCMPC CONTAINER SHIPS ASA
8.847 B NOK19.95 NOK−2.80%6.695 M1.402.966.75 NOK−31.60%28.99%
Theo dõi
GGCCGRAM CAR CARRIERS ASA
7.599 B NOK259.5 NOK+0.19%15.523 K0.506.5239.83 NOK+234.76%12.10%
Theo dõi
SEA1SEA1 OFFSHORE INC
6.915 B NOK28.95 NOK−1.53%210.329 K0.984.147.00 NOK+213.15%0.00%
Sức mua mạnh
KCCKLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA
6.247 B NOK103.4 NOK−1.15%93.681 K0.806.8015.20 NOK−2.77%12.46%
Sức mua mạnh
BELCOBELSHIPS ASA
5.734 B NOK22.70 NOK−0.66%579 K1.588.602.64 NOK−45.69%9.91%
Sức mua mạnh
HSHPHIMALAYA SHIPPING LTD
3.995 B NOK91.0 NOK−4.91%119.68 K0.8796.510.94 NOK0.83%
Mua
20202020 BULKERS LTD
3.472 B NOK151.8 NOK−3.07%54.577 K0.748.46%
Mua
SOFFSOLSTAD OFFSHORE ASA
3.216 B NOK39.06 NOK−2.11%283.495 K0.6927.101.44 NOK0.00%
Mua
EEWINDEDDA WIND ASA
2.583 B NOK23.0 NOK0.00%23.593 K0.48−0.18 NOK−261.86%0.00%
Sức mua mạnh
AMSCAMSC ASA
2.264 B NOK31.50 NOK−0.94%96.822 K1.019.24%
Sức mua mạnh
NORSENORSE ATLANTIC ASA
1.288 B NOK10.02 NOK−3.65%312.725 K0.42−19.65 NOK0.00%
EIOFEIDESVIK OFFSHORE ASA
1.134 B NOK15.54 NOK−3.00%129.295 K1.972.067.56 NOK+40.39%1.61%
WESTWESTERN BULK CHARTERING AS
924.542 M NOK27.5 NOK+3.00%10.27 K0.68−4.93 NOK−123.09%51.24%
Sức mua mạnh
SSTSTSTAINLESS TANKERS ASA
877.5 M NOK65.0 NOK−1.22%23.102 K2.228.897.31 NOK8.32%
Sức mua mạnh
GEOSGOLDEN ENERGY OFFSHORE SERVICES AS
777.619 M NOK31.000 NOK−3.46%12.889 K1.460.00%
Sức mua mạnh
JINJINHUI SHIPPING & TRANSPORTATION
727.665 M NOK6.66 NOK+1.22%52.826 K0.42−5.36 NOK−416.88%11.06%
STSUSTANDARD SUPPLY AS
397.041 M NOK2.115 NOK0.00%333.34 K0.601.111.91 NOK192.44%
Sức mua mạnh
AQUILAQUILA HOLDINGS ASA
216.743 M NOK0.904 NOK+0.44%134.382 K0.63−0.46 NOK−266.40%0.00%
SASNOSAS AB
208.089 M NOK0.0298 NOK+2.41%3.387 M0.38−0.81 NOK+22.54%0.00%
AADSADS MARITIME HOLDING PLC
146.279 M NOK2.06 NOK+0.98%2200.006.240.33 NOK0.00%