Vận chuyển (Khu vực)

34
Cổ phiếu
172.033B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.073M
Khối lượng
+1.42%
Thay đổi
+3.19%
Hiệu suất Tháng
+63.15%
Hiệu suất Năm
+0.53%
Hiệu suất YTD
           
2020 2020 BULKERS LTD
97.003.19%3.00Bán180.025K17462425.002.089B5.0818.69
ADS ADS MARITIME HOLDING PLC
1.480.14%0.00Bán38.772K57460.1034.618M-0.25
AGAS AVANCE GAS HOLDING LIMITED
34.161.97%0.66Bán40.694K1390107.042.567B3.429.86
BELCO BELSHIPS ASA
12.304.24%0.50Bán510.208K6275558.402.981B6.421.84143.00
BONHR BONHEUR ASA
306.50-1.45%-4.50Bán9.496K2910524.0013.227B-17.922401.00
BWEK BW EPIC KOSAN LTD
22.000.00%0.00Sức mua mạnh1.200K26400.003.355B23.530.94
CARBN CARBON TRANSITION ASA
1.090.92%0.01Bán1.647M1801972.25259.900M11.00
EWIND EDDA WIND ASA
28.700.67%0.19Bán64.558K1852491.814.00
FLYR FLYR AS
1.121.41%0.02Bán3.673M4126179.67457.696M16.00
FRO FRONTLINE LTD
56.120.90%0.50Bán564.672K31689392.6411.391B-1.7784.00
FROY FROY ASA
52.991.90%0.99Bán21.709K1150359.914.490B
GEOS GOLDEN ENERGY OFFSHORE SERVICES AS
0.770.00%0.00Bán38.009K29076.8834.940M-2.67
GOGL GOLDEN OCEAN GROUP LTD
71.701.13%0.80Bán532.808K38202333.6014.727B4.4715.8938.00
HAFNI HAFNIA LIMITED
16.24-0.37%-0.06Bán156.024K2533829.765.919B-1.78
HSHIP HIMALAYA SHIPPING LTD
44.993.20%1.40Bán62628166.87
JIN JINHUI SHIPPING & TRANSPORTATION
9.621.48%0.14Bán297.735K2864210.701.036B1.049.1467.00
KCC KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA
45.804.09%1.80Bán12.432K569385.602.303B6.00
MPCC MPC CONTAINER SHIPS ASA
28.60-1.55%-0.45Mua4.311M123283646.2012.889B33.270.8721.00
NAS NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
10.981.70%0.18Bán2.843M31224820.9210.028B6365.00
NKR NEKKAR ASA
9.35-0.53%-0.05Bán318.255K2975684.251.001B8.401.1254.00
NORSE NORSE ATLANTIC ASA
15.143.51%0.51Mua99.821K1511689.221.137B
NTS NTS ASA
121.500.41%0.50Sức mua mạnh50.446K6129189.0014.235B13.069.27886.00
ODF ODFJELL SE
33.002.48%0.80Mua20.302K669966.002.506B-5.642294.00
ODFB ODFJELL SE
32.003.90%1.20Bán1.268K40576.002.506B-5.642294.00
PHLY PHILLY SHIPYARD ASA
55.40-0.36%-0.20Bán5.762K319214.80673.199M-5.35182.00
REACH REACH SUBSEA ASA
2.75-0.72%-0.02Bán Mạnh659.866K1814631.50401.486M4.690.59105.00
SASNO SAS AB
1.345.17%0.07Bán3.175M4263992.779.362B-0.89
SNI STOLT-NIELSEN LIMITED
141.801.72%2.40Mua23.344K3310179.207.461B15.289.12
SSG SELF STORAGE GROUP ASA
32.30-3.58%-1.20Bán36.040K1164092.003.172B18.061.8681.00
WAWI WALLENIUS WILHELMSEN ASA
45.801.10%0.50Bán232.961K10669613.8019.135B20.782.188665.00
WEST WESTERN BULK CHARTERING AS
41.882.41%0.98Bán10.367K434221.791.375B9.044.53
WILS WILSON ASA
74.506.43%4.50Mua3.784K281908.003.070B8.278.461645.00
WWI WILH. WILHELMSEN HLDG ASA
207.001.47%3.00Theo dõi4.115K851805.009.105B5.0540.3715113.00
WWIB WILH. WILHELMSEN HLDG ASA
208.001.46%3.00Mua8517680.009.105B5.0840.3715113.00
Tải thêm