Chứng khoán Na Uy bao gồm lĩnh vực vận chuyển

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực vận chuyển. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Vận tải biển352,951 B NOK10,73%−0,25%351,124 K30
Giao thông vận tải khác34,319 B NOK4,19%−0,64%4,034 K2
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh11,909 B NOK2,14%+2,75%20,957 K1
Hàng không11,708 B NOK−2,97%6,529 M3