Các công ty của Các công ty Peru hoạt động trong một ngành: kim loại / khoáng sản khác

Danh sách sau có Các công ty Peru hoạt động trong cùng ngành, kim loại / khoáng sản khác. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như COMPANIA MINERA SANTA LUISA SA hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như REGULUS RESOURCES INC NEW, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SCCOSOUTHERN COPPER CORPORATION
343.861 B PEN117.50 USD+1.25%1.184 K1.2038.8911.24 PEN−11.96%3.20%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
FCXFREEPORT-MCMORAN INC
277.289 B PEN51.30 USD−5.87%3000.2445.094.23 PEN−36.55%1.16%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CVERDEC1SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SA
54.42 B PEN41.50 USD0.00%12.254 K1.0822.946.73 PEN−27.56%4.47%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
HBMHUDBAY MINERALS INC
12.616 B PEN9.59 USD+3.01%6.471 K0.4642.390.84 PEN+469.84%0.15%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SPCCPI1SOUTHERN PERU COPPER CORP SUCURSAL
6.002 B PEN105.00 PEN0.00%4031.241.3080.46 PEN+8.11%12.37%Khoáng sản phi năng lượng
MINSURI1MINSUR SA
4.613 B PEN4.80 PEN0.00%12.67 K0.029.170.52 PEN+11.93%5.58%Khoáng sản phi năng lượng
BROCALI1MINERA EL BROCAL
1.661 B PEN7.15 PEN+0.56%2 K0.4912.230.58 PEN3.19%Khoáng sản phi năng lượng
BROCALC1MINERA EL BROCAL
1.661 B PEN10.35 PEN0.00%7910.1417.700.58 PEN2.21%Khoáng sản phi năng lượng
VOLCABC1VOLCAN COMPANIA MINERA
1.158 B PEN0.19 PEN−13.64%8.493 M0.69−0.03 PEN+75.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
VOLCAAC1VOLCAN COMPANIA MINERA
1.158 B PEN0.43 PEN−16.67%50.00−0.03 PEN+75.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
REGREGULUS RESOURCES INC NEW
675.608 M PEN1.26 USD+15.60%7.513 K0.96−0.06 PEN+35.13%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TKTINKA RESOURCES LIMITED
144.042 M PEN0.06 USD0.00%7 K0.11−0.01 PEN−35.15%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
MOROCOI1CIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA
119.543 M PEN0.50 PEN0.00%2.5 K0.08−0.57 PEN−618.06%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PMLPANORO MINERALS LIMITED
93.714 M PEN0.09 USD0.00%26 K2.54−0.03 PEN−375.81%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LUISAI1COMPANIA MINERA SANTA LUISA SA
91.725 M PEN138.00 PEN0.00%900.187.25%Khoáng sản phi năng lượng
AGMRSILVER MOUNTAIN RESOURCES INC
76.421 M PEN0.07 USD−15.00%250 K2.68−0.04 PEN+58.26%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ATACOBC1NEXA RESOURCES ATACOCHA SAA
71.59 M PEN0.05 PEN+2.22%141.648 K1.910.00%Khoáng sản phi năng lượng