Các công ty của Các công ty Philippines hoạt động trong một ngành: Electric Utilities

Danh sách sau có Các công ty Philippines hoạt động trong cùng ngành, Electric Utilities. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACRALSONS CONSOLIDATED RESOURCES
0.53 PHP+1.92%1K0.013.272B PHP4.550.12 PHP+47.34%3.85%Công ty dịch vụ công cộng
AEVABOITIZ EQUITY VENTURES, INC.
51.70 PHP+2.68%590.12K0.37276.503B PHP13.533.82 PHP−26.14%2.99%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
FGENFIRST GEN CORPORATION
19.48 PHP+0.31%172K0.3167.745B PHP4.63%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
JOHJOLLIVILLE HOLDINGS CORP.
5.90 PHP−0.84%4.1K0.401.661B PHP9.870.60 PHP−55.02%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
MERMANILA ELECTRIC COMPANY
371.6 PHP−0.11%24.65K0.13416.287B PHP11.0233.74 PHP+33.73%5.29%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SPCSPC POWER CORPORATION
8.20 PHP0.00%42.8K0.2012.257B PHP8.001.02 PHP+100.53%0.00%Công ty dịch vụ công cộng