Các công ty của Các công ty Philippines hoạt động trong một ngành: Precious Metals

Danh sách sau có Các công ty Philippines hoạt động trong cùng ngành, Precious Metals. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABATOK-BIG WEDGE COMPANY, INC.
4.70 PHP+16.34%18K0.3211.961B PHP23500.000.00 PHP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ABAABACORE CAPITAL HOLDINGS, INC.
1.17 PHP0.00%26.857M0.804.898B PHP2.060.57 PHP−48.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
APXAPEX MINING COMPANY, INC.
2.57 PHP−1.53%1.774M0.2614.579B PHP4.410.58 PHP+1.57%2.09%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BCBENGUET CORPORATION A
4.59 PHP+1.32%65K0.742.834B PHP3.611.27 PHP−49.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BCBBENGUET CORPORATION B
4.49 PHP−0.22%173K3.702.834B PHP3.531.27 PHP−49.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GEOGEOGRACE REOURCES PHILS., INC.
0.048 PHP+9.09%2.7M0.94168M PHP−0.00 PHP−266.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LCLEPANTO CONSOLIDATED MINING A
0.072 PHP−4.00%110K0.044.699B PHP−0.00 PHP+76.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LCBLEPANTO CONSOLIDATED MINING B
0.069 PHP+2.99%1.01M2.754.699B PHP−0.00 PHP+76.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MAMANILA MINING CORPORATION A
0.0039 PHP0.00%12M0.471.24B PHP0.00 PHP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MABMANILA MINING CORPORATION B
0.0041 PHP+2.50%4M0.711.24B PHP0.00 PHP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PAPACIFICA HOLDINGS, INC.
1.03 PHP0.00%33K4.93334.75M PHP−0.00 PHP+29.85%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PXPHILEX MINING CORPORATION
2.99 PHP−1.64%649K0.8517.289B PHP17.280.17 PHP−60.24%0.67%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
UPMUNITED PARAGON MINING CORP
0.0043 PHP+2.38%2M0.241.124B PHP−0.00 PHP+25.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng