Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

9
Cổ phiếu
24.972B
Giá trị vốn hóa thị trường
246.144K
Khối lượng
+0.63%
Thay đổi
+14.65%
Hiệu suất Tháng
+13.57%
Hiệu suất Năm
+16.29%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CATCENTRAL AZUCARERA DE TARLAC
10.00PHP−4.76%−0.50PHP
Mua
1.1K11K2.504BPHP
CIPCHEMICAL IND. OF THE PHILS.
165.0PHP−1.73%−2.9PHP
Mua
203.3K1.729BPHP−1.18PHP
EVEREVER-GOTESCO RES. & HLDGS, INC
0.285PHP−1.72%−0.005PHP
Mua
1.99M567.15K1.375BPHP0.680.43PHP13
LFMLIBERTY FLOUR MILLS, INC.
17.02PHP−2.74%−0.48PHP
Bán Mạnh
70011.914K2.553BPHP−0.32PHP117
LMGLMG CORPORATION
3.46PHP−0.57%−0.02PHP
Bán
2K6.92K669.663MPHP−0.12PHP
MVCMABUHAY VINYL CORPORATION
5.48PHP1.86%0.10PHP
Mua
7.9K43.292K3.558BPHP10.330.52PHP
ROXROXAS HOLDINGS, INC.
0.80PHP1.27%0.01PHP
Bán
74K59.2K1.238BPHP−0.51PHP665
VITAVITARICH CORPORATION
0.72PHP4.35%0.03PHP
Sức mua mạnh
4.69M3.377M2.077BPHP33.660.02PHP822
VMCVICTORIAS MILLING COMPANY, INC
3.40PHP−1.45%−0.05PHP
Mua
52K176.8K9.268BPHP5.920.58PHP1.841K