Chứng khoán Philippines bao gồm lĩnh vực công nghiệp chế biến

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực công nghiệp chế biến. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Hóa chất: Đặc biệt47.378 B PHP4.66%−0.42%641.482 K2
Hàng Nông sản/Chế biến9.061 B PHP1.16%+7.16%65.427 K5
Hóa chất: Đa dạng hóa2.254 B PHP+33.51%6.784 K2
Bao bì/Đóng gói1.277 B PHP−2.17%349 K1