Các công ty của Công ty Qatar hoạt động trong một ngành: tập đoàn tài chính

Danh sách sau có Công ty Qatar hoạt động trong cùng ngành, tập đoàn tài chính. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như ESTITHMAR HOLDING QPSC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như ESTITHMAR HOLDING QPSC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
IGRDESTITHMAR HOLDING QPSC
6.781 B QAR1.991 QAR−0.05%1.778 M1.1218.930.11 QAR−17.30%0.00%Tài chính
Mua
QOISQATAR OMAN INVESTMENT QPSC
262.395 M QAR0.830 QAR−0.36%3.119 M0.810.00%Tài chính