Tài chính

Công ty Qatar tham gia một lĩnh vực: tài chính

Những Công ty Qatar sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, tài chính. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như QATAR NATIONAL BANK QPSC, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như DLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
QNBKQATAR NATIONAL BANK QPSC
128.386 B QAR13.90 QAR0.00%4.968 M1.228.781.58 QAR4.68%
Sức mua mạnh
QIBKQATAR ISLAMIC BANK QPSC
42.06 B QAR17.93 QAR+0.73%559.288 K0.439.731.84 QAR4.07%
Mua
MARKMASRAF AL RAYAN QPSC
23.203 B QAR2.496 QAR+0.04%2.755 M0.2516.510.15 QAR4.01%
Bán
ERESEZDAN HOLDING GROUP QPSC
21.406 B QAR0.806 QAR−0.12%2.987 M0.53212.110.00 QAR+15.15%0.00%
DUBKDUKHAN BANK QPSC
20.263 B QAR3.939 QAR+1.00%14.946 M1.0816.630.24 QAR4.10%
Theo dõi
CBQKTHE COMMERCIAL BANK PSQC
17.039 B QAR4.232 QAR+0.52%2.961 M0.796.380.66 QAR5.94%
Mua
QIIKQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC
15.44 B QAR10.30 QAR+0.98%544.571 K0.9413.390.77 QAR3.92%
Theo dõi
BRESBARWA REAL ESTATE QPSC
11.176 B QAR2.902 QAR+1.04%898.451 K0.389.190.32 QAR+8.00%6.27%
ABQKAHLI BANK QPSC
9.439 B QAR3.700 QAR−0.08%49.706 K0.2611.900.31 QAR6.76%
Theo dõi
QATIQATAR INSURANCE QSPC
7.189 B QAR2.200 QAR−0.05%398.016 K1.0713.870.16 QAR4.54%
Mua
IGRDESTITHMAR HOLDING QPSC
6.669 B QAR1.962 QAR+0.15%704.31 K0.2519.200.10 QAR−5.19%0.00%
Mua
DHBKDOHA BANK QPSC
4.657 B QAR1.499 QAR−0.20%1.801 M0.514.99%
Theo dõi
UDCDUNITED DEVELOPMENT QPSC
4.03 B QAR1.138 QAR0.00%4.215 M0.6810.030.11 QAR+3.56%4.83%
QFBQLESHA BANK LLC
1.422 B QAR1.290 QAR+1.57%7.522 M3.5815.300.08 QAR0.00%
QISIQATAR ISLAMIC INSURANCE GROUP QPSC
1.197 B QAR8.064 QAR+1.08%30.551 K0.298.470.95 QAR+41.25%6.27%
DOHIDOHA INSURANCE GROUP QPSC
1.138 B QAR2.316 QAR+1.71%229.413 K1.577.680.30 QAR+73.88%7.69%
QGRIQATAR GENERAL INSURANCE AND REINSURANCE QPSC
966.949 M QAR1.105 QAR0.00%1.3 K0.05−1.68 QAR−173.83%0.00%
BEMADAMAAN ISLAMIC INSURANCE QPSC
749.8 M QAR3.749 QAR0.00%00.0010.670.35 QAR−83.91%4.80%
QLMIQLM LIFE AND MEDICAL INSURANCE QPSC
735 M QAR2.099 QAR−0.05%3 K0.029.630.22 QAR−8.40%5.95%
AKHIAL KHALEEJ TAKAFUL INSURANCE QPSC
655.557 M QAR2.556 QAR−0.47%224.341 K0.1710.100.25 QAR+27.14%4.67%
MRDSMAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT QPSC
654 M QAR0.655 QAR+0.15%1.201 M0.2822.660.03 QAR−29.51%3.82%
NLCSNATIONAL LEASING HOLDING QPSC
339.929 M QAR0.699 QAR+1.75%2.507 M0.7221.510.03 QAR−20.54%4.37%
QOISQATAR OMAN INVESTMENT QPSC
281.61 M QAR0.887 QAR−0.78%444.051 K0.290.00%
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
251.501 M QAR1.340 QAR+1.44%258.026 K0.24121.820.01 QAR0.00%
IHGSINMA HOLDING QPSC
217.198 M QAR3.838 QAR+0.08%187.797 K0.331.30%