Tài chính (Khu vực)

24
Cổ phiếu
345.162B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.416M
Khối lượng
−1.23%
Thay đổi
−3.34%
Hiệu suất Tháng
−19.02%
Hiệu suất Năm
−3.07%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ABQKAHLI BANK QPSC
4.050QAR0.50%0.020QAR
Mua
6.622K26.819K10.281BQAR14.120.29QAR
AKHIAL KHALEEJ TAKAFUL INSURANCE QPSC
2.010QAR−3.41%−0.071QAR
Bán Mạnh
841.865K1.692M531.236MQAR12.360.17QAR
BEMADAMAAN ISLAMIC INSURANCE QPSC
4.122QAR−3.01%−0.128QAR
Bán
16.568K68.293K
BRESBARWA REAL ESTATE QPSC
2.671QAR−1.44%−0.039QAR
Bán Mạnh
2.154M5.752M10.545BQAR9.420.29QAR
CBQKTHE COMMERCIAL BANK PSQC
5.643QAR−2.20%−0.127QAR
Theo dõi
505.681K2.854M23.353BQAR8.870.65QAR
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
1.011QAR−3.53%−0.037QAR
Bán Mạnh
224.625K227.096K199.526MQAR−0.01QAR
DHBKDOHA BANK QPSC
1.700QAR3.47%0.057QAR
Bán
14.218M24.17M5.094BQAR6.840.24QAR
DOHIDOHA INSURANCE GROUP QPSC
2.092QAR1.06%0.022QAR
Sức mua mạnh
17.615K36.851K1.035BQAR11.350.18QAR
ERESEZDAN HOLDING GROUP QPSC
0.935QAR−4.88%−0.048QAR
Bán Mạnh
5.879M5.497M26.074BQAR175.540.01QAR
IGRDESTITHMAR HOLDING QPSC
1.601QAR−2.97%−0.049QAR
Bán
7.759M12.422M5.617BQAR16.400.10QAR
IHGSINMA HOLDING QPSC
3.350QAR−4.29%−0.150QAR
Bán Mạnh
183.327K614.145K198.225MQAR17.790.20QAR
MARKMASRAF AL RAYAN QPSC
2.623QAR−1.35%−0.036QAR
Bán
34.14M89.549M24.729BQAR19.050.14QAR
MRDSMAZAYA REAL ESTATE DEVELOPMENT QPSC
0.660QAR−1.93%−0.013QAR
Bán Mạnh
3.542M2.338M779.082MQAR−0.20QAR
NLCSNATIONAL LEASING HOLDING QPSC
0.689QAR−2.41%−0.017QAR
Bán Mạnh
3.521M2.426M349.33MQAR18.290.04QAR
QATIQATAR INSURANCE QSPC
1.755QAR−0.11%−0.002QAR
Bán
259.731K455.828K5.739BQAR−0.05QAR
QFBQLESHA BANK LLC
1.089QAR−1.36%−0.015QAR
Bán Mạnh
1.273M1.386M1.236BQAR9.220.12QAR
QGRIQATAR GENERAL INSURANCE AND REINSURANCE QPSC
1.250QAR−7.41%−0.100QAR
Bán Mạnh
40K50K1.181BQAR17.690.08QAR
QIBKQATAR ISLAMIC BANK QPSC
19.01QAR−0.99%−0.19QAR
Bán
871.598K16.569M45.368BQAR11.331.70QAR
QIIKQATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QPSC
10.34QAR−0.58%−0.06QAR
Bán
499.579K5.166M15.742BQAR14.780.70QAR
QISIQATAR ISLAMIC INSURANCE GROUP QPSC
8.650QAR0.00%0.000QAR
Mua
6.758K58.457K1.297BQAR13.380.65QAR
QLMIQLM LIFE AND MEDICAL INSURANCE QPSC
4.000QAR0.00%0.000QAR
Bán Mạnh
9.946K39.784K1.4BQAR17.150.23QAR
QNBKQATAR NATIONAL BANK QPSC
17.26QAR−0.35%−0.06QAR
Bán
963.547K16.631M159.975BQAR11.621.49QAR
QOISQATAR OMAN INVESTMENT QPSC
0.596QAR−0.67%−0.004QAR
Bán
623.466K371.586K189MQAR111.110.01QAR
UDCDUNITED DEVELOPMENT QPSC
1.227QAR2.25%0.027QAR
Bán
506.046K620.918K4.249BQAR11.960.10QAR