Ngân hàng / Môi giới đầu tư (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
48.122B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.522M
Khối lượng
+1.30%
Thay đổi
−5.03%
Hiệu suất Tháng
−33.57%
Hiệu suất Năm
+0.23%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CBQKTHE COMMERCIAL BANK PSQC
5.850 QAR−1.35%−0.080 QAR
Bán
3.876M22.675M24B QAR9.110.65 QAR
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
0.726 QAR−3.33%−0.025 QAR
Bán
3.655M2.653M142.981M QAR−0.13 QAR
IHGSINMA HOLDING QPSC
3.230 QAR4.36%0.135 QAR
Theo dõi
1.037M3.349M175.288M QAR17.870.17 QAR
MARKMASRAF AL RAYAN QPSC
2.619 QAR−0.30%−0.008 QAR
Bán
8.727M22.856M24.431B QAR18.820.14 QAR