Ngân hàng / Môi giới đầu tư

Các công ty của Công ty Qatar hoạt động trong một ngành: ngân hàng / môi giới đầu tư

Danh sách sau có Công ty Qatar hoạt động trong cùng ngành, ngân hàng / môi giới đầu tư. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như INMA HOLDING QPSC hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như INMA HOLDING QPSC, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MARKMASRAF AL RAYAN QPSC
22.599 B QAR2.442 QAR+0.49%4.315 M0.3815.920.15 QAR4.12%Tài chính
Bán
CBQKTHE COMMERCIAL BANK PSQC
16.909 B QAR4.215 QAR+0.89%1.158 M0.256.240.68 QAR5.98%Tài chính
Mua
IHGSINMA HOLDING QPSC
249.084 M QAR4.467 QAR+1.57%225.976 K0.2920.000.22 QAR+12.71%1.14%Tài chính
DBISDLALA BROKERAGE AND INVESTMENT HOLDING QPSC
247.123 M QAR1.283 QAR−1.16%422.45 K0.40−0.00 QAR+98.89%0.00%Tài chính